معلولیت محدودیت نیست(شعرهای شاعری توانمند)
خودمان را با کلمه (تا قسمت چه باشد) گول می زنیم قسمت ارادیه من و توست
تبلیغات

معلولیت محدودیت نیست

معلولیت محدودیت نیست” size=”15″>

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶

سلام رفقاچندوقت پیش یک مطلب گذاشته بودم ورزشم ازپرتاب نیزه به ورزش بوچیاتغییرکرده وبایددراین زمینه فعالیت کنم بعدازنظرمربی سرکارخانم رشیدی وآقای عزت الله پرنیان رئیس هیئت ورزش جانبازان ومعلولان کرمانشاه من فعالیت خودم ودرورزش بوچیاآغازکردم آقای پرنیان لطف کردن وتوپ های این ورزش وبرام فرستادن وچندروزی خودم درخانه مشغول فعالیت شدم ولی هرکاری می کردم اون حس وحالی که درورزشگاه وزیرنظره مربیم داشتم ودرخانه نداشتم وبه همین خاطرتصمیم گرفتم بامربیم سرکارخانم رشیدی صحبت کنم وموضوع وباهاشون درمیان بذارم وایشان هم درجواب صحبت های من تاییدکردن که همینطورهست واین فضای که برای من ایجادشده تائثیره خوبی بریادگرفتن من نداره واگربشه برای تمرینات برم کرمانشاه

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : مطالب های مختلف من

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۶

سلام رفقای خوبم چون این شعرهاروبه ترتیب حروف الف بامی گذارم واسه همین این شعروالان می گذارم من این شعروخیلی تجربه کردم تجربش تلخه خیلی تلخه امیدوارم دوست داشته باشید.تاپست بعدیاعلی

بازم بهاره فصل نوشدن

بازم بهاره فصل نوشدن

اماغمگین مثل همیشه دل من

بازم خونه تکونی بایدکرد

امامن دارم بی توهزاران درد

بازم بی توبایدهفت سین بچینم

آخه نمیشه یک بارباتوبشینم

بازم غم دارم بااومدن سال نو

مونده تودلم هنوزحسرت داشتن تو

بازم مهمونی همه شادوسرمست

دل من مونده توغم وشکست

بازم توروداشتن انگارهست گناه

نمیدونم تاکی روزروشنم هست چون شب سیاه

بازم ندارم حالوهوای خونه تکونی

یک گوشه نشستم توعالم پریشونی

بازم دلم گرفته مثل بچه می گیره بهونه

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶

سلام رفقامیخوام قسمت هفتم قصه درس خواندنم وبراتون بنویسم رفقای هم قسمت های قبلی قصه درس خواندن من ومطالعه نکردن می توانندبامراجعه به قسمت موضوعات سایت وکلیک برروی قسمت قصه درس خواندن من قسمت های قبلی وبخوانند

زمان چقدرزودمی گذره وباورندارم ازدل اون سال های ۸۷ و ۸۸ چقدر تلاش می کردم ولی کسی نبودحمایتم کنه ولی امروزدارم قسمت هفتم این قصه پرازفرازونشیب یعنی ازپایان سال تحصیلی ام دوره دوم متوسطه می نویسم درقسمت قبل گفتم کتاب هاامتحانات شون شدبه صورت ترمی واین خیلی راحت ترم کردویک اتفاق خوب تربرام افتاداینکه آقای طاهرپورقبول کردن به جزکتاب دینی که کتاب درسی خودشون بودچندتاازکتاب های درسی دیگه روهم بااینکه تخصص خودشون نبودولی قبول زحمت کردن 

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : قصه درس خواندن من

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ جمعه ۱۹ خرداد ۱۳۹۶

سلام رفقانماز و روزه هاتون قبول امروزازطرف دوست عزیزم آقای ایرج افکارکارگردان مستند (رویاهای من) روایتی اززندگی احسن احمدی عکس های کامل پشت صحنه به دستم رسید گفتم براتون بگذارم عکسهای بی نظیری هستن جاداره ازدوست عزیزم افشین جان منصوری تشکرکنم جهت گرفتن این عکسهای بی نظیرممنون افشین جان

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : مطالب های مختلف من

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ جمعه ۱۲ خرداد ۱۳۹۶

سلام رفقانمازروزه هاتون قبول دراین آپ دوتاکلیپ براتون می گذارم که کلیپ اول یک کلیپ دوسه دقیقه ای هست وکلیپ دوم قسمت های هست که دراولین روزماه مبارک رمضان ودرنخستین قسمت ماه عسل ۹۶ پخش شد

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : مصاحبه رسانه هابامن