معلولیت محدودیت نیست(شعرهای شاعری توانمند)
خودمان را با کلمه (تا قسمت چه باشد) گول می زنیم قسمت ارادیه من و توست
تبلیغات

معلولیت محدودیت نیست

معلولیت محدودیت نیست” size=”15″>
نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

سلام رفقاامیدوارم خوب باشیدیک نکته راجع شعرم بگم هرانسانی یک خصوصیاتی داره ومن یک عادت دارم خیلی ساده وزودباورم درحدی که همیشه بهم گفتن انقدرساده نباش زودباورنباش ولی متاسفانه هستم وهمیشه هم چوبش وخوردم ازتون میخوام باآدم های ساده بازی نکنیم بخداقسم یک جای بایدتقاص بازی بادل آدمهای ساده روپس بدیم همین.تاپست بعدیاعلی

دل ساده یک عمربازی خوردی میان آدما

دل ساده یک عمربازی خوردی میان آدما

باهمه بودی الااونی که همش خوبیت ومیخوادخودخدا

دل ساده دست بردارازساده بودن

خسته ام مثل توکه خسته ای دل ساده من

دل ساده عاشقی این روزاشده دروغ وریا

عشق فقط وقتی عشقه معشوقت باشه خدا

دل ساده پای هرکی توکارت شدسوختن

اماخیلی آسون توروبه دیگری فروختن

دل ساده دست ازعاشقی بردار

عشق به تونیومده تواین روزگار

دل ساده این روزاعاشقی ودراین می بینن

یک خونه بالاشهروجلوی بهترین ماشین بشینن

دل ساده آدمامثل تونیستن دروغ ودورنگی واسشون آسونه

کسی فقیرونمیخوادآدم باکسی که پولش ازپاروبالابره می مونه

دل ساده توکه هییچی نداری

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶

سلام رفقاضمن تبریک پیشاپیش دوازده آذرروزجهانی معلولان و آرزوی موفقیت برای رفقای هم نوعم امروزیک مصاحبه باخبرنگارباشگاه خبرنگاران جوان داشتم وانشاءالله در روزجهانی معلولان پخش میشه امیدوارم حرفام وخواسته هام دراین خبرشنیده بشه وبه آرزوهام برسم انشاءالله

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : مطالب های مختلف من

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶

سلام رفقاشعری دیگه ازاشعارم به صورت غزل نوشتم وتقدیم تون می کنم وامیدوارم دوست داشته باشید.تاپست بعدیاعلی

دل رادیوانه کردونماند

دل رادیوانه کردونماند

رفت واین دل رادرغمش سوزاند

به پای عشقش سوختم شدم خاکستر

امااولحظه هایش رابارقیب من گذراند

وای برمن هنوزدل باخته نگاهش هستم

خواسته بودفراموشش کنم بانامه ای که بهم رساند

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶

سلام رفقادراین پست می خواهم چندتاموضوع ومطرح کنم اول ازهمه زلزله کرمانشاه وشهرستان های اطراف واقعاسخت و وحشتناک بودشب های تلخی وسپری کردیم لحظه زلزله درتلاش آخرم فقط به سقف نگاه می کردم ومنتظره آوارشدنش بودم

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : مطالب های مختلف من

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶

سلام رفقای خوبم یکی دیگه ازشعرام وتقدیم تون می کنم امیدوارم دوست داشته باشیدراستی دوستانی که وبلاگ هاشون بازدیدگننده دارن ممنون میشم اگه سایتم وبه دوستان شون معرفی کنندوسربزنن مرسی.تاپست بعدیاعلی

             دل توبارقیب پیوندگرفت ودل من شکست

ماه آسمونم میدونی باعشقت چکارم کردی

میدونی واسه گل روت افتادم به چه دردی

همه چیزم ودادم که توباشی کنارم

حالابایدبی تومن بادل ببارم

واسه توشدم بی آبروپیش همه

اماحالاسهم من ازتوفقط غمه

تومثل همیشه می شینی کنارم

امامن دلم می گیره چون دیگه نیستی یارم

همه چی عادیه واسه همه چیزی تغییرنکرده

امانمیدونن پشت نگاه من چقدرغم ودرده

نمیدونن دل من واسه داشتنت چه خیال هایی داشت

اماتقدیردست توروتودست یکی دیگه گذاشت

واسه تقدیرم مهم نیست من داشتم چه خیالی

حالاتوسینم مونده چه آرزوهای محالی

حالاکه به خودم میام می بینم خیلیم نبودتقصیرتقدیر

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن