معلولیت محدودیت نیست(شعرهای شاعری توانمند)
خودمان را با کلمه (تا قسمت چه باشد) گول می زنیم قسمت ارادیه من و توست
تبلیغات

معلولیت محدودیت نیست

معلولیت محدودیت نیست” size=”15″>

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶

سلام رفقااین هم یکی دیگه ازاشعارم امیدوارم دوست داشته باشید.تاپست بعدیاعلی

بهم گفت بانگاهش دوستت دارم

بهم گفت بانگاهش دوستت دارم

بهش گفتم من خیال عاشقی ندارم

بهم گفت من پایت می مانم

بهش گفتم بااین حرفهایت نکن پریشانم

بهم گفت می شویم شیرین وفرهاد

بهش گفتم هرچه باداباد

بهم گفت حسوداازعشق مون کم میارن

بهش گفتم آخه گلی مثل گل من وندارن

بهم گفت ازعاشق بودنم هست خوشحال

بهش گفتم بی توماندن هست برایم محال

بهم گفت دل دیگه به کس نمی دهم

بهش گفتم شادمانم وباتوندارم غم

بهم گفت میشه واسم مثل فرشته آسمان

بهش گفتم می دهم واست دل وجان

بهم گفت نفسش بسته به نفسم

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

سلام رفقااین شعرم برای زادگاهم روستای خانقاه هست جای بسیارزیباودیدنی که درادامه مطلب عکسش رو هم می بینید با مردمانی بی نظیر و مهربان تشریف بیارید در خدمت باشیم.تاپست بعدیاعلی

بهت می بالم وافتخارمی کنم خانقاه من

بگم براتون ازروستای خانقاه

روستای پاک وسرسبزوزیبا

بگم براتون ازمردم پاکش

مردمی ساده وهم رنگ خاکش

بگم براتون ازفصل بهارش

بایدببینیدبه چشم قشنگی روستاهای کنارش

بگم براتون مردمش چقدرمهربونن

همه یک رنگ وزلال مثل آسمونن

بگم براتون نشستن درخانقاه داردچه صفایی

همه باهم رفیق ونیست بین مردمش تنهایی

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

سلام رفقای خوبم یکی ازشعرهای دیگم وتقدیم تون می کنم امیدوارم دوست داشته باشید.تاپست بعدیاعلی

به من میگی سفره هفت سین وچیدی

به من میگی سفره هفت سین وچیدی

به تومیگم آغازسال نوبه این قشنگی دیدی

به من میگی مثل من هستی خوشحال

به تومیگم یادته می گفتی بهم رسیدن مون هست محال

به من میگی واست مثل یک خواب نمی مونه

به تومیگم گریه ام گرفته بی بهونه

به من میگی اشک شوقه به خاطربه هم رسیدنمون

به تومیگم بیاکنارسفره هفت سین بخوایم ازآسمون

به من میگی این وبخوایم همیشه عشقمون باشه پابرجا

به تومیگم دوست دارم گل من به کوریه چشم حسودا

به من میگی همیشه هستم ومی مونم کنارت

به تومیگم مبارک آغازلحظه ی قشنگ بهارت

به من میگی سال نوشدآغاز

به تومیگم عیدت مبارک باز

به من میگی تابه خودمون اومدیم بهارازراه رسید

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

سلام رفقااین هم یک شعربه صورت غزل نوشتم امیدوارم دوست داشته باشید.تاپست بعدیاعلی

به رسم عاشقی می نویسم برایت

به رسم عاشقی می نویسم برایت

نامه ای به توازسوی عاشق رسوایت

دلتنگ همیشگیت کسی که پای غمت سوخت

اماهنوزدرسرش هست عشق وسودایت

درچه حالی نازنینم به کام هست روزگارت

توخوش باشی من خوشم جان به فدایت

دلم گرفته بودگفتم بنویسم

دل گویدبهم این بارهم بی جواب می ماندنامه هایت

میدانم توکه نامه هایم برایت ارزشی ندارد

این منم که هنوزغرق گشتم درعشق وروئیایت

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ پنج شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶

سلام رفقاالان که به این شعررسیدم ومیخوام بذارم براتون دلم خیلی گرفته هیچ آدمی وجودنداره کامل باشه ومن هم مثل همه ممکنه اخلاق های بدی داشته باشم ولی بخداقسم صداقتی که دارم هیچ آدمی نداره وسره سوزنی تحت هیچ شرایطی دروغ نمیگم حتی اگه به ضررم باشه وهیچ وقت یاقول نمیدم یاوقتی قولی بدم محاله زیرش بزنم امابااین حال همیشه آدمهاازصداقت وراستگویم به بازیم می گیرن ودرنهایت تنهام می گذارن نمیخوام بااین حرفاکسی دلسوزی کنه یاترحم کنه ولی بخدامن بلدنیستم دروغ بگم وفقط میخوام بگم توروخداآدم های صادق وراستگوروبازی ندیم بخداآه شون دامن مون ومی گیره دیروزودداره سوخت وسوزنداره.تاپست بعدیاعلی

به جرم صداقت بزنیددارم

به جرم صداقت بزنیددارم

بادروغ ودورنگی سیاه کنیدروزگارم

به جرم صداقت مرابخوانیدساده دل

بهم بگویدهست ساده وخول وچل

به جرم صداقت بهم بخندین

بامن ساده نمونین دل به دروغگوهاببندین

به جرم صداقت بادلم کنین بازی

برقصونینم به هرآهنگ وسازی

به جرم صداقت بگین هست دیونه

واسه بودن کنارم بیارین بهونه

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن