معلولیت محدودیت نیست(شعرهای شاعری توانمند)
خودمان را با کلمه (تا قسمت چه باشد) گول می زنیم قسمت ارادیه من و توست
تبلیغات

معلولیت محدودیت نیست

معلولیت محدودیت نیست” size=”15″>
نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۴

سلام رفقای عزیزم امیدوارم حال تون خوب باشه سلامت باشین این باردوتاآپ انجام دادم وروی سایت قراردادم آپ اول وبه این خاطرچون دوازده آذرهست وقبلاگفته بودم یک سری مطالبم برام مهم هستندودوست دارم روی سایتم بمونن واین آپمم یک مصاحبه باروزنامه اطلاعات به مناسبت روزجهانی معلولان داشتم براتون می گذارم اماحرف های من برای دوستان هم نوعم وسازمان بهزیستی

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : مصاحبه رسانه هابامن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۴

سلام رفقاامیدوارم حالتون خوب باشه وتواین هوای سرددلاتون گرم ازعشق ومحبت باشه

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : مصاحبه رسانه هابامن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۹۴

سلام رفقااین آپم خیلی برام خوشحال کننده هست آخه همیشه ازاینکه وقتی میرفتیم بیرون وداداشام بغلم می کردن ناراحت بودم آخه خونمون چهارده تاپله داره وخیلی اذیت می شدم امادیگه راهش وپیداکردیم ویک بالابرساختیم

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : مطالب های مختلف من

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴

سلام رفقای عزیزم امیدوارم حالتون خوب باشه همانطورکه گفته بودم بعضی ازمطالبم برام باارزشن واسه همین مجددامی گذارم شون واین باریکی ازمصاحبه های چندسال پیشم روبایکی ازروزنامه های استان کرمانشاه براتون می گذارم.امسالم اگه خدابخوادادمه درسم شروع میشه که دریک پست می گذارم امایک سری مشکلات برام ایجادشده دعاکنیدهرچه زودبتونم درسم وشروع کنم مرسی تاپست بعدیاعلی

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : مصاحبه رسانه هابامن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴

سلام رفقاامیدوارم حالتون خوب باشه وشعرم ودوست داشته باشین تاپست بعدیاعلی

افتاده به جونم یک عشق پاک دوباره

افتاده به جونم یک عشق پاک دوباره

که معشوقم خیلی قشنگ مثل ستاره

هرچه کردم که ازاین عشق بگذرم

اماباخت خودش وبه تودل دربه درم

نمیدونم چرا اما دریک لحظه عشق وباتودیدم

تابه خودم اومدم دیدم که حسابی بریدم

به توگفتم که دوستت دارم

گفتی حال عشق وعاشقی وندارم

من توعشق خودم تنهاموندم

همه عشقهاروتودلم به خاطرتوسوزوندم

هیچ وقت فکرنمی کردم دل به توببازم

یادل ببازم واماتنهابمونم وبسوزم وبسازم

بغزگلوم وگرفته هیچ نمیدونم

اماقسم میخورم تاآخرین نفس پای توبمونم

توی دلم فقط ازعشق توبخونم

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن