معلولیت محدودیت نیست(شعرهای شاعری توانمند)
خودمان را با کلمه (تا قسمت چه باشد) گول می زنیم قسمت ارادیه من و توست
تبلیغات

معلولیت محدودیت نیست

معلولیت محدودیت نیست” size=”15″>

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵

سلام رفقابازم یک قسمت دیگه ازقصه درس خواندنم وبراتون می نویسم امسال وقتی باآقای خسروشهرازآشناشدم لطف کردن ولینک چندتاخیریه روبهم دادن منم حقیقت چندوقتی به لینک هامراجعه نکردم بگم که هرسال مشکل هزینه دبیرهام رودارم گفتم فعلاکه خیلی مانده به شروع مدارس زمان گذشت ومن همچنان درفکرهزینه دبیرهام بودم واسه شروع سال تحصیلی جدیدم تااینکه بلخره تصمیم گرفتم به لینک یکی ازخیریه هامراجعه کنم وموضوع ومطرح کنم

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : قصه درس خواندن من

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ پنج شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۵

ای دل باتودارم دعواحسابی

ای دل باتودارم دعواحسابی

ازتومی کشم این همه زجروبی تابی

ای دل بسه دست ازسرم بردار

درپیه خواسته های توهرچه خواست برسرم آوردروزگار

ای دل بشین وبه سازباتنهای

من خسته ام ازهرشکست وآخرش رسوای

ای دل هرجاخواهی مرا می کشانی

آخرش من می مانم وتووپریشانی

ای دل دست ازسرم بردار

به حرف توگوش کردن فقط مراکردخار

 ای دل بشین وبه سازباتنهای

من خسته ام ازهرشکست وآخرش رسوای

ای دل این روزهاازتوخسته ام

بارهابه دست توشکسته ام

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۵

سلام دوستان گلم این بارهم قسمتی دیگرازقصه درس خواندنم رابراتون می گذارم عزیزانی هم قسمت های قبلی قصه درس خواندن من ونخواندن می توانندبامراجعه به قسمت موضوعات سایت وباکلیک برروی گزینه قصه درس خواندن من قسمت های قبلی رامطالعه فرماییند

درقسمت چهارم گفتم که درسم درمقطع سال سوم راهنمایی شروع شده بودومشکل نداشتن دبیرپنج تاازکتاب های درسیم روداشتم اماچه اتفاقاتی افتاد همانطورکه گفتم من بایدمقطع های هفتم وهشتم رومرورمی کردم ودرنهایت مقطع نهم یاهمان سال سوم راهنمایی شروع می کردم واین خیلی سخت بودودرزمان چندین ماه سه مقطع راهم زمان خواندن

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : قصه درس خواندن من

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵

سلام خداروشکرمی کنم سالی دیگه گذشت ومن باهمان شوروشوق دارم این پست رامی گذارم ومیخوام بگم آبجی نسرینم تولدت مبارک ومطمئنم به سایتم سرزدی که بدونی یادم هست یانه آره قربونت برم من تولدت یادم هست وبرای این که یادم نره روی دسکتاپم نوشته بودم اماچرابادوروزتاخیرتولدت وتبریک میگم تقصیرمن نیست چندروزی بودبخش مدیریت سایتم بهم ریخته بودوتابه پشتیبانی سایتم خبردادم وچندروزی بودنمی توانستم واردبخش مدیریت بشم.

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : مطالب های مختلف من

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵

اومدن دلم وبه دزدن بهشون ندادم

اومدن دلم وبه دزدن بهشون ندادم

واسه اینکه بدونی هنوزپای عشقت فرهادم

اومدن جاتوبگیرن دلم اجازه نداد

بهم گفت عشق پاکت نرفته هنوزازیاد

اومدن بگن بشم بی خیالت

ولی نتونستن چون هنوزهستم به امیدوصالت

اومدن که بگن عشقتوکنم فراموش

امامن گفتم فقط واسه توجاداره این آغوش

اومدن بگن ازتونازنین ترهستن

امانمیدونستن دل من عادت نداره به عهدشکستن

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن