معلولیت محدودیت نیست(شعرهای شاعری توانمند)
خودمان را با کلمه (تا قسمت چه باشد) گول می زنیم قسمت ارادیه من و توست
تبلیغات

معلولیت محدودیت نیست

معلولیت محدودیت نیست” size=”15″>

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶

سلام رفقای خوبم این شعرم وخیلی دوست دارم امیدوارم شماهم دوست داشته باشیدممنون ازحضورتون.تاپست بعدیاعلی

بسه زمانه این همه ازتوگفتم چون ازدستت فقط غم دیدم

بسه زمانه چقدرمن ومی سوزونی

بسه زمانه خسته شدم ازاین همه پریشونی

بسه زمانه همش حسرت به دلم می گذاری

بسه زمانه قسمت من تاکی باشه گریه وزاری

بسه زمانه خجالت بکش یک کم

بسه زمانه این همه غصه وغم

بسه زمانه دست ازسردلم بردار

بسه زمانه تاکی دراین دل آتش عشق یار

بسه زمانه توکه گرفتی زمن روخ زیبای یاررا

بسه زمانه توکه همش پاییزی کردی لحظه های پرازبهاررا

بسه زمانه تاکی سوختن وساختن

بسه زمانه تاکی باهمه خوبی کردن آخرباختن

بسه زمانه چی بگم ازبی وفایهات

بسه زمانه چقدربامن غریبه نگات

بسه زمانه همش خستگی وغم شدن نصیبم

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶

سلام رفقابه لطف شماعزیزان وکامنت های پرازمهرتون آپ هام کمی زودترشده واسه همین زودبه زودآپ می کنم ممنون ازلطف وحضورتون باکامنت هاتون خیلی خوشحال میشم.تاپست بعدیاعلی  

بروگلم گرچه گفتن این بروها دروغ بودوخیلی سخت

بروباهرکی دوست داری بشین

بروعشق پاک منم نبین

برووبه من وعشقم بخند

برودل به دل من نبند

بروتوکه دلت اومدمن وبسوزونی

برونمیخوام واسه خاموش کردنم بمونی

بروبشین بارقیب گل من

بروخوش باش ودل من وبشکن

بروبگذاریک عمربکشم عذاب

بروومن ونبین تواین حال خراب

بروبگذاربهم بگن تنهات گذاشت

بروچون دلت ارزش عشق پاکم ونداشت

بروبااونای بشین قدرتوندونن

بروتایک روزدلت وبسوزونن

برودیگه نمیخوام عشق من باشی

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶

 

بدون واسه پروانه شدنت تاابدبه توچشم دوختم

توخوبم بهم عشق ودادی نشون

حالانروپیشم تو بمون

من وتنهانگذاربا درد دوری

من تاکی کنم صبوری

من میخوام تومال من باشی

نه بارفتن ازمن جداشی

توگفتی میری وبازمیایی

من ونمگیذاری توتنهایی

تورفتی ومنم دادمت د ست خدایم

حالابی توچقدرمن تک وتنهایم

کسی نیست واسه دلم بخونه

دل منم بی توچقدرپریشونه

نمی دونم چه جوراین روزهاروبگذرونم

خسته وغمگینه بی تودل پریشونم

خوبم قسمت میدم به عشقمون

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶

سلام رفقااین هم یکی ازشعرهای دیگم امیدوارم دوست داشته باشیدراستی آهنگ روی سایتم وخیلی دوست دارم حرف دلم ومیزنه.تاپست بعدیاعلی

          بدون دل عشق چندسالش وبه خاطرتوفروخت

یک نامه برای یک عزیز

می نویسم که من وکردی غم انگیز

من به خاطرت ازعشق گذشتم وبردم آن راازیاد

که برای تومن باشم فرهاد

من توشعرام گفتم به دل دیگه خودت ونباز

امانتونست وبهم گفت به رقص به این ساز

سازی رومیگم که عشق تونواخت برایم

توجای گرفتی درتاریکی شبهایم

من نتونستم این رازوپنهان بگذارم

دردل شکسته ی پاییزییم شدی بهارم

آره دل من بازخودش وباخت

سازتواین حرف وتودلم نواخت

دلم گفت عشق توروبه دنیانمیده

وجودتوبراش مثل گرمی خورشیده

درسته تونخواستی دلم برات بمیره

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶

سلام رفقایک سال دیگه گذشت و وب سایت معلولیت محدودیت نیست (شعرهای شاعری توانمند) در ۳۰ تیرماه دوساله شدجای که باتمام وجودم دوسش دارم جای که شعرام ومی گذارم موفقیت هام وبراتون می نویسم وازهمراهی وکامنت های شماعزیزانم یک دنیاانرژی می گیرم توی این وب سایت آدم های زیادی میان ومیرن و یک دسته ازاین آدمهاهم وبلاگ دارن وداشتن خیلی هاتعطیل کردن ورفتن خیلی هاهستن خیلی هاهم یواشکی هنوزمیان

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : تولدوب سایت من