معلولیت محدودیت نیست(شعرهای شاعری توانمند)
خودمان را با کلمه (تا قسمت چه باشد) گول می زنیم قسمت ارادیه من و توست
تبلیغات

معلولیت محدودیت نیست

معلولیت محدودیت نیست” size=”15″>

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶

سلام رفقادراین پست می خواهم چندتاموضوع ومطرح کنم اول ازهمه زلزله کرمانشاه وشهرستان های اطراف واقعاسخت و وحشتناک بودشب های تلخی وسپری کردیم لحظه زلزله درتلاش آخرم فقط به سقف نگاه می کردم ومنتظره آوارشدنش بودم

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : مطالب های مختلف من

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶

سلام رفقاقراربودیکم مهرماه این پست مهم وبذارم اماحواسم نبوده وبه جای یکم شهریورفکرکردم یکم مهرماه بایدبذارم تاالان پروفایل آبجی نسرینم ودیدم تولدش یکم شهریوربوده ومن اشتباه کردم ای کاش من می مردم واین اتفاق نمی افتادازاین جهت خیلی ناراحتم ولی کاری نمیشه کردوالان بایدپستش وبذارم فقط خداکنه بیادوبخونه

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : مطالب های مختلف من

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ پنج شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶

 

سلام رفقاضمن تبریک پیشاپیش عید سعید قربان به شمادوستان عزیزم میخوام ازدوروزپیش براتون تعریف کنم دوروزپیش نزدیک یک ساعت مانده به مغرب دبیرعزیزم آقای محمد محمدنژادباهام تماس گرفت وگفت مابرای دانشجویان رتبه زیرهزاره کانون قلم چی پاوه جشن گرفتیم وتوهم به عنوان دانش آموزبرتردعوت هستی وبایدبیای

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : مطالب های مختلف من

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶

سلام رفقاچندوقت پیش یک مطلب گذاشته بودم ورزشم ازپرتاب نیزه به ورزش بوچیاتغییرکرده وبایددراین زمینه فعالیت کنم بعدازنظرمربی سرکارخانم رشیدی وآقای عزت الله پرنیان رئیس هیئت ورزش جانبازان ومعلولان کرمانشاه من فعالیت خودم ودرورزش بوچیاآغازکردم آقای پرنیان لطف کردن وتوپ های این ورزش وبرام فرستادن وچندروزی خودم درخانه مشغول فعالیت شدم ولی هرکاری می کردم اون حس وحالی که درورزشگاه وزیرنظره مربیم داشتم ودرخانه نداشتم وبه همین خاطرتصمیم گرفتم بامربیم سرکارخانم رشیدی صحبت کنم وموضوع وباهاشون درمیان بذارم وایشان هم درجواب صحبت های من تاییدکردن که همینطورهست واین فضای که برای من ایجادشده تائثیره خوبی بریادگرفتن من نداره واگربشه برای تمرینات برم کرمانشاه

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : مطالب های مختلف من

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ جمعه ۱۹ خرداد ۱۳۹۶

سلام رفقانماز و روزه هاتون قبول امروزازطرف دوست عزیزم آقای ایرج افکارکارگردان مستند (رویاهای من) روایتی اززندگی احسن احمدی عکس های کامل پشت صحنه به دستم رسید گفتم براتون بگذارم عکسهای بی نظیری هستن جاداره ازدوست عزیزم افشین جان منصوری تشکرکنم جهت گرفتن این عکسهای بی نظیرممنون افشین جان

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : مطالب های مختلف من