معلولیت محدودیت نیست(شعرهای شاعری توانمند)
خودمان را با کلمه (تا قسمت چه باشد) گول می زنیم قسمت ارادیه من و توست
تبلیغات

معلولیت محدودیت نیست

معلولیت محدودیت نیست” size=”15″>

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵

سلام رفقابازم یک قسمت دیگه ازقصه درس خواندنم وبراتون می نویسم امسال وقتی باآقای خسروشهرازآشناشدم لطف کردن ولینک چندتاخیریه روبهم دادن منم حقیقت چندوقتی به لینک هامراجعه نکردم بگم که هرسال مشکل هزینه دبیرهام رودارم گفتم فعلاکه خیلی مانده به شروع مدارس زمان گذشت ومن همچنان درفکرهزینه دبیرهام بودم واسه شروع سال تحصیلی جدیدم تااینکه بلخره تصمیم گرفتم به لینک یکی ازخیریه هامراجعه کنم وموضوع ومطرح کنم

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : قصه درس خواندن من

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۵

سلام دوستان گلم این بارهم قسمتی دیگرازقصه درس خواندنم رابراتون می گذارم عزیزانی هم قسمت های قبلی قصه درس خواندن من ونخواندن می توانندبامراجعه به قسمت موضوعات سایت وباکلیک برروی گزینه قصه درس خواندن من قسمت های قبلی رامطالعه فرماییند

درقسمت چهارم گفتم که درسم درمقطع سال سوم راهنمایی شروع شده بودومشکل نداشتن دبیرپنج تاازکتاب های درسیم روداشتم اماچه اتفاقاتی افتاد همانطورکه گفتم من بایدمقطع های هفتم وهشتم رومرورمی کردم ودرنهایت مقطع نهم یاهمان سال سوم راهنمایی شروع می کردم واین خیلی سخت بودودرزمان چندین ماه سه مقطع راهم زمان خواندن

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : قصه درس خواندن من

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ دوشنبه ۷ دی ۱۳۹۴

سلام رفقای گلم امیدوارم خوب وسلامت باشیدهمانطورکه قول داده بودم آپ همون خبرخوش وبذارم الان میخوام براتون ازدرس خواندنم بنویسم وادامه قصه درس خواندنم وبگم براتون عزیزانی هم قسمت های قبلی قصه درس خواندن من ونخواندن می توانندبامراجعه به قسمت موضوعات سایت وکلیک برروی قصه درس خواندن من قسمت های قبلی رومطالعه فرماییند

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : قصه درس خواندن من

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ جمعه ۱۵ خرداد ۱۳۹۴

سلام بعدگذشت چندماه بلخره کارنامه امتحانات ششم ابتدایی هم به دستم رسیدوخداروشکرازنمراتم راضیم ودارم رفته رفته به هدفم کارگردانی نزدیک میشم درسته به خاطره مشکلات هنوزدرس خواندنم ودرمقطعه سوم راهنمایی شروع نکردم واین موضوع خیلی نگرانم کرده

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : قصه درس خواندن من

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ پنج شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴

سلام دوستان آپ این بارم ادامه همان آپی هست که درسال۹۱گذاشتم درادامه قسمت دوم قصه درس خواندن من هست که می تونیدمطالعش کنیدهمونطورکه درقسمت اول گفته بودم کلاس شش اومدومن نتونستم درامتحانات نوبت دوم کلاس پنجم شرکت کنم وخردادماه سال نود و دوهمان معلم قبلیم یعنی آقای آرام یوسفی زحمت کشیدندوکتاب های کلاس ششم روهم برایم آوردن وماشروع کردیم به درس خواندن

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : قصه درس خواندن من

  • صفحه 2 از 3
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • >