معلولیت محدودیت نیست(شعرهای شاعری توانمند)
خودمان را با کلمه (تا قسمت چه باشد) گول می زنیم قسمت ارادیه من و توست
تبلیغات

معلولیت محدودیت نیست

معلولیت محدودیت نیست” size=”15″>

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷

سلام رفقا بازم یکی دیگه از قسمت های قصه درس خواندن من رو براتون می نویسم و این بار به قسمت نهم قصه درس خواندن من رسیدم و دوستانی هم قسمت های قبلی قصه درس خواندنم و مطالعه نکردن می توانند با مراجعه به قسمت موضوعات سایت و کلیک بر روی گزینه قصه درس خواندن من قسمت های قبلی و مطالعه کنند.

رفقا باورش برام سخته که قسمت نهم قصه درس خواندنم و می نویسم و در این قسمت میخوام از پایان دوره دوم متوسطه در پایه یازدهم صحبت کنم چقدر زمان زود می گذره و وقتی به سال های قبل قصه درس خواندنم فکر می کنم سال های که هیشکی من و نمی شناخت صدام به هیچ جا نمی رسید و فقط میخواستم درس بخوانم اون روزها خیلی سخت بود خیلی در برابر خواسته ام درس خواندن تنها بودم

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : قصه درس خواندن من

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ جمعه ۶ بهمن ۱۳۹۶

سلام رفقا بازم یکی دیگه از قسمت های قصه درس خواندن من رو براتون می نویسم و این بار به قسمت هشتم قصه درس خواندن من رسیدم و دوستانی هم قسمت های قبلی قصه درس خواندنم و مطالعه نکردن می توانند با مراجعه به قسمت موضوعات سایت و کلیک بر روی گزینه قصه درس خواندن من قسمت های قبلی و مطالعه کنند.

خوشبختانه امسال هم موسسه خیریه آتنا لطف کردن و هزینه دبیر های من رو پرداخت کردن و بعد از تهیه کتاب های درسی دوره دوم متوسطه پایه یازدهم با آقای محمد محمد نژاد تماس گرفتم و صحبت کردیم و تصمیم گرفتیم به همون دبیر های پارسال بگیم و بعد از هماهنگی با دبیرها خوشبختانه همه قبول زحمت کردن و درس خواندن ترم اول من شروع شد و همانطور در قسمت های قبل گفتم نحوه درس خواندن من به صورت ترمی هست

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : قصه درس خواندن من

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶

سلام رفقامیخوام قسمت هفتم قصه درس خواندنم وبراتون بنویسم رفقای هم قسمت های قبلی قصه درس خواندن من ومطالعه نکردن می توانندبامراجعه به قسمت موضوعات سایت وکلیک برروی قسمت قصه درس خواندن من قسمت های قبلی وبخوانند

زمان چقدرزودمی گذره وباورندارم ازدل اون سال های ۸۷ و ۸۸ چقدر تلاش می کردم ولی کسی نبودحمایتم کنه ولی امروزدارم قسمت هفتم این قصه پرازفرازونشیب یعنی ازپایان سال تحصیلی ام دوره دوم متوسطه می نویسم درقسمت قبل گفتم کتاب هاامتحانات شون شدبه صورت ترمی واین خیلی راحت ترم کردویک اتفاق خوب تربرام افتاداینکه آقای طاهرپورقبول کردن به جزکتاب دینی که کتاب درسی خودشون بودچندتاازکتاب های درسی دیگه روهم بااینکه تخصص خودشون نبودولی قبول زحمت کردن 

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : قصه درس خواندن من

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵

سلام رفقامیخوام قسمت ششم قصه درس خواندنم وبراتون بنویسم دوستانی هم قسمت های قبلی قصه درس خواندنم ومطالعه نکردن می توانندبامراجعه به قسمت موضوعات سایت وکلیک برروی گزینه قصه درس خواندن من قسمت های قبلی ومطالعه کنند.

همانطورکه درقسمت قبل گفتم آقای محمدنژاددبیرهاروبرام هماهنگ کردودرس خواندنم شروع شدامایک مشکل بزرگ داشتم واینکه من چطوری پانزده کتاب رابخوانم وباآمدن هردبیرودرس دادن کتاب های مربوطه اش چطوری به درس های دیگه برسم وخیلی سخت بودتااینکه نزدیک یک ماه به این روش گذشت توسط دبیرعزیزم آقای ایرج طاهرپورمطلع شدم که نحوه امتحانات به اینگونه هست ترم اول هشت کتاب امتحان گرفته میشه وترم بعدهفت کتاب واین خبرخوبی بود

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : قصه درس خواندن من

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵

سلام رفقابازم یک قسمت دیگه ازقصه درس خواندنم وبراتون می نویسم امسال وقتی باآقای خسروشهرازآشناشدم لطف کردن ولینک چندتاخیریه روبهم دادن منم حقیقت چندوقتی به لینک هامراجعه نکردم بگم که هرسال مشکل هزینه دبیرهام رودارم گفتم فعلاکه خیلی مانده به شروع مدارس زمان گذشت ومن همچنان درفکرهزینه دبیرهام بودم واسه شروع سال تحصیلی جدیدم تااینکه بلخره تصمیم گرفتم به لینک یکی ازخیریه هامراجعه کنم وموضوع ومطرح کنم

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : قصه درس خواندن من

  • صفحه 1 از 2
  • 1
  • 2
  • >