معلولیت محدودیت نیست(شعرهای شاعری توانمند)
خودمان را با کلمه (تا قسمت چه باشد) گول می زنیم قسمت ارادیه من و توست
تبلیغات

معلولیت محدودیت نیست

معلولیت محدودیت نیست” size=”15″>

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶

سلام رفقا اعتیادازهرنوعش ضررداره وامیدوارم کسانی که سیگاری هستن کناربذارن دکلمه این شعرروهم براتون می گذارم اگه دوست داشتیدنگاه کنید.تاپست بعدیاعلی

تاکی میخوای ادامه بدی به سیگارکشیدن

تاکی میخوای ادامه بدی به سیگارکشیدن

واست ضررداره حرف گوش کن برادرمن

باهزاربدبختی پول درمیاری

همه بالحن تلخ بهت میگن آدم سیگاری

صبح تاشب جون می کنی واسه یه قرون

بعدش پولاتودودمی کنی میره آسمون

به کجامیخوای برسی باکشیدن سیگار

یک حرف وچندباربهت بگن یک باردوبار

سیگارواست ضررداره عزیزدل

ازکشیدنش سودی برات نمیشه حاصل

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : دانلوددکلمه اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

سلام رفقااین شعرم وخیلی دوست دارم وهمیشه ودرهیچ شرایطی دروغ نمیگم حتی اگه به ضرره خودم باشه وهیچ وقت حاضرنیستم به خاطره هیج کس وهیچ چیزی صداقتم ودوربزنم ودروغ بگم امیدوارم دوست داشته باشید.تاپست بعدیاعلی

بادروغ گفتن دل به دست نمیاد

بادروغ گفتن نمیرسی به هیچ جا

دروغ باعث میشه همیشه بشی رسوا

بادروغ گفتن دل به دست نمیاد

اگرم دلی به دست بیاری ماندگارنیست خیلی زیاد

بادروغ گفتن شایداول کارت پیش بره

امابعدکسی بدونه دروغگوی بعدش ازت متنفره

بادروغ گفتن همیشه تودلت استرس داری

کاری که بادروغ پیش بره آخرش گندش ودرمیاری

بادروغ گفتن فقط مثل افتادن هست توی چاه

خدادروغگورودوست نداره نکن گناه

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : دانلوددکلمه اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

سلام رفقااین شعروکه براتون می گذارم سال ۸۷ ازشبکه ماهواره ای PDF دربرنامه شعرشماصدای شما دکلمه وپخش شده که خیلی دوسش دارم کلیپش وبراتون می گذارم اگه دوست داشتید نگاه کنید مرسی.تاپست بعدیاعلی

اینم بمونه تووروزگارنخواستیدمن وتوبشیم یار

دلم خیلی ازت خونه روزگارم

به دست توپاییزی شده لحظه های پرازبهارم

چراتودست ازسرم برنمیداری

چراهرجاشادی میاد واسه من توغم میگذاری

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : دانلوددکلمه اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ جمعه ۷ آبان ۱۳۹۵

سلام رفقااین شعرم وخیلی دوست دارم بهتربگم مثل بچه بزرگ خانواده هست پیش پدرومادرویژه تره منم این شعروبیشترازهمه شعرام دوست دارم دریک جمله توروخدااگه توی تنهای هامون داریم خفه می شیم وقتی به کسی می گویم دوست دارم وقتی می گویم عشقم پس معرفت داشته باشیم یابه زبون نیاریم یااگه آوردیم پاش وایسیم دودوتاهامون و بذاریم واسه قبل گفتن این کلمات به زبون آوردن این کلمات وزیرش زدن یعنی نابودکردن زندگی یک(انسان)!همین

رفقادکلمه همین شعروهم براتون می گذارم اگه دوست داشتیددانلودکنیدمرسی تاپست بعدیاعلی

ای عشق ازت یک عمرگلایه دارم

ای عشق ازت یک عمرگلایه دارم

هربارباآمدنت به دلم گریه شدکارم

ای عشق واسه همه بودی آرامش

واسه من قسمتت فقط این بودکه چوابری ببارم

ای عشق همه ازوالای وزیبای توگویند

امامن ازتوفقط یک چیزیادگرفتم اونم رفتن یارم

ای عشق به پای چه کسای من ونسوزوندی

من دیگه به جای رسیدم همیشه ازدست تودرفرارم

ای عشق چندباردلم وشکوندی روگونه هام اشک شدسرازیر

من ازتوخاطره ای جزسوختن ودم نزدن ندارم

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : دانلوددکلمه اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵

سلام رفقاضمن تسلیت فرارسیدن ایام محرم امیدوارم عزاداری هاتون قبول باشه این شعروبرای محرم نوشتم خیلی دوسش دارم اینم ویدیوی دکلمه همین شعر اگه دوست داشتیدنگاه کنید.تاپست بعدیاعلی

حاجت همه رارواکنی کسی ودست خالی نذاری

بازم محرم رسیدواسه امام حسین کنیم عزاداری

توهردلی بغض هست وگریه وزاری

پارچه های سیاه وبه درودیوارشهرکنین آویزون

آخ که دلم واسه سینه زدن می کنه بی قراری

این یک ماه دل کسی نیست شاد

آخه امام حسین شهیدشده ثانیه ثانیش حس یتم بودن وداری

دلت می گیره وقتی به یادلب تشنش میوفتی

شرمت میادآب روی لبات بذاری

نمیدونم چه حسیه تواین یک ماه

دست ازهرگناهی برمیداری

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : دانلوددکلمه اشعارمن