معلولیت محدودیت نیست(شعرهای شاعری توانمند)
خودمان را با کلمه (تا قسمت چه باشد) گول می زنیم قسمت ارادیه من و توست
تبلیغات

معلولیت محدودیت نیست

معلولیت محدودیت نیست” size=”15″>

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

سلام رفقا امیدوارم خوب باشید با چهار روز تاخیر پست سه سالگی وب سایت معلولیت محدودیت نیست (شعر های شاعری توانمند) را براتون می گذارم خدا رو شکر سایتم یک سال دیگر پا گرفت خدا رو شکر هنوز رفقای با وفامو دارم همیشه نسبت به پست هام به اشعارم و به خبرهای از موفقیت هام لطف و محبت داشتید و ممنون همه لطف و محبت تون هستم و همیشه گفته ام فضای سایتم و بیشتر از هرجای از فضای مجازی دوست دارم و بودن شما رفقای عزیزم خیلی برام با ارزش وبهم انگیزه میده ممنون از بودن هاتون از مهربانی و محبت هاتون اما چرا با تاخیر این پست درج شد

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : تولدوب سایت من

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶

سلام رفقایک سال دیگه گذشت و وب سایت معلولیت محدودیت نیست (شعرهای شاعری توانمند) در ۳۰ تیرماه دوساله شدجای که باتمام وجودم دوسش دارم جای که شعرام ومی گذارم موفقیت هام وبراتون می نویسم وازهمراهی وکامنت های شماعزیزانم یک دنیاانرژی می گیرم توی این وب سایت آدم های زیادی میان ومیرن و یک دسته ازاین آدمهاهم وبلاگ دارن وداشتن خیلی هاتعطیل کردن ورفتن خیلی هاهستن خیلی هاهم یواشکی هنوزمیان

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : تولدوب سایت من

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵

سلام رفقایک باردیگه تولدوب سایتم رسیدواگربلاگفابهم نمیخوردوزحمات پنج سالم وبه بادنمیدادالان تولدشش سالگی وبم ومی گرفتم اماافسوس بی مسولیتی بلاگفازحمات چندسالم وبرباددادواین بودتصمیم گرفتم وب سایتم وراه بندازم

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : تولدوب سایت من

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ سه شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۴

بسم الرحمن رحیم

سلام عرض می کنم خدمت خواهرهاوبرادرهای گلم که درمدت زمان پنج سال وبلاگ نویسی کنارم بودندومطالب واشعارم راخواندن وبانظراتشون دل گرمم کردن وممنون حضورتک تک شماعزیزان هستم اماهمانطورکه میدانیدبلاگفا امسال چندماهی بهم خوردوکلی ازمطالب من پریدن

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : تولدوب سایت من