معلولیت محدودیت نیست(شعرهای شاعری توانمند)
خودمان را با کلمه (تا قسمت چه باشد) گول می زنیم قسمت ارادیه من و توست
تبلیغات

معلولیت محدودیت نیست

معلولیت محدودیت نیست” size=”15″>

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۵

سلام رفقاامیدوارم خوب باشیدو۱۲آذرماه روزجهانی معلول وبه دوستان هم نوعم تبریک میگم امیدوارم همیشه موفق باشیم ودررسیدن اهداف مون تلاش کنیم این شعرم تقدیم به رفقای خوب خودم مرسی که سرمی زنیدروزحهانی معلولان برمعلولان توانمندمبارک

           این شعربودحرف من ونگاه آدمهابه ویلچرم

آهای آدمهامن ودردنیای معلول می بینین

تاحالافکرکردین شایدروزی شماهم روی ویلچربشینین

چراباحرفهاونگاه هامن ومیدین آزار

چرانگاهتون به من هست مثل بیمار

منم مثل شمایک آدمم

تنهام نگذارین بادل پرازغمم

اماآدمهاحرف من ونمیدونن

ازکنارم میگذرن پیشم نمی مونن

من چه کارکنم خدای آسمون

چراکسی نیست مهربون

خدایاوقتی من ومی بینن بهم می خندن

من هرچه می کنم آدمهاباهام دل نمی بندن

توبگوخداچرامن وآفریدی دراین دنیا

چرامن وکردی بازیچه وخنده آدمها

من نمیخوام آدمهابهم بخندن

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ پنج شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۵

ای دل باتودارم دعواحسابی

ای دل باتودارم دعواحسابی

ازتومی کشم این همه زجروبی تابی

ای دل بسه دست ازسرم بردار

درپیه خواسته های توهرچه خواست برسرم آوردروزگار

ای دل بشین وبه سازباتنهای

من خسته ام ازهرشکست وآخرش رسوای

ای دل هرجاخواهی مرا می کشانی

آخرش من می مانم وتووپریشانی

ای دل دست ازسرم بردار

به حرف توگوش کردن فقط مراکردخار

 ای دل بشین وبه سازباتنهای

من خسته ام ازهرشکست وآخرش رسوای

ای دل این روزهاازتوخسته ام

بارهابه دست توشکسته ام

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵

اومدن دلم وبه دزدن بهشون ندادم

اومدن دلم وبه دزدن بهشون ندادم

واسه اینکه بدونی هنوزپای عشقت فرهادم

اومدن جاتوبگیرن دلم اجازه نداد

بهم گفت عشق پاکت نرفته هنوزازیاد

اومدن بگن بشم بی خیالت

ولی نتونستن چون هنوزهستم به امیدوصالت

اومدن که بگن عشقتوکنم فراموش

امامن گفتم فقط واسه توجاداره این آغوش

اومدن بگن ازتونازنین ترهستن

امانمیدونستن دل من عادت نداره به عهدشکستن

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۵

سلام رفقاضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان وآرزوی قبولی طاعات وعبادات شمادوستان ومخاطبان عزیزم این شعرکه درباره ماه رمضان هست وتقدیم تون می کنم التماس دعا.تاپست بعدیاعلی

ماه رمضان ماه بیشترعشق کردن باخودخداهست

ماه رمضان داره میرسه بازم ازراه

چقدرقشنگ مهمونی رفتن اونم مهمون شدن خدا

ماه رمضان صفایی داره سفره صحری ودعا

لحظه لحظش قشنگ لحظه بیشترنزدیک شدن به خدا

ماه رمضان داره چه عشق وصفایی

انگارتوآغوش خودخدایی

ازهرجاوهرکوچه که می گذری بوی عبادت میاد

غمی نیست داراوندارهمه هستندشادشادشاد

هرکسی دراین ماه بیشترعشق می کنه دست کسی وبگیره

هردلی مست عبادت وخوبی هست انگارتاپیش خودخدامیره

ماه رمضان داره چه عشق وصفایی

انگارتوآغوش خودخدایی

ماه رمضان ماه بیشترعشق کردن باخودخداهست

ازلحظه های عبادت وآرامشش آدم میشه مست

مست ازعشق عبادت مثل لحظه سفره افطاروچیدن

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

سلام رفقاامتحانتم خداروشکرخوب داره پیش میره خبرهای خوبی دارم واگرخدابخواداتفاق های خوبی درراه هست برام دعاکنیدکه این اتفاق خوب انجام بشه.تاپست بعدیاعلی

اماعاشق هست هنوزم دل تک وتنها

غصه نخوردل من اگه توروتنهاگذاشت

رفت وازتوهیچی به یادنداشت

غصه نخوردل من دلش وبه تونداد

رفت ونخواست بشی واسش فرهاد

غصه نخوردل من شایدقسمت همینه

که توروتنهابذاره بره بایکی دیگه بشینه

غصه نخوردل من دنیاکه نرسیده به آخر

دوباره عاشق می شیم بیااون وازیادببر

غصه نخوردل من ماهم می شیم بی وفا

دیگم نمی شینیم وفکرکنیم به داشتنش توخیال ورویا

غصه نخوردل من میدونم هنوزبادیدنش میوفتی به تب وتاب

بیایادش ببریم وفکرکنیم همه چی بودیک خواب

غصه نخوردل من میدونم هنوزدوست داری دستش وبگیری

هنوزم میخوای فقط واسه اون نفس بدی وبمیری

غصه نخوردل من به یکی دیگه خودت وبسپار

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن