معلولیت محدودیت نیست(شعرهای شاعری توانمند)
خودمان را با کلمه (تا قسمت چه باشد) گول می زنیم قسمت ارادیه من و توست
تبلیغات

معلولیت محدودیت نیست

معلولیت محدودیت نیست” size=”15″>

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ جمعه ۲۷ اسفند ۱۳۹۵

سلام رفقایک سال دیگه گذشت سالی که برای من هم خوب بودهم بدهم تلخ بودهم شیرین اماگذشت حرف زیادی ندارم دلم خیلی گرفته ازآدم های وقتی رنگ واقعی شون ونشون میدن اصلاباورنداری که…..امسال سال خوبی بودخیلی لذت داره دعاهات اجابت بشه وامسال خداخیلی هوای من وداشت خیلی خوشحالم کردوقتی بعد ۹ سال تلاش دعوت شدم ماه عسل وخیلی اتفاقات خوب دیگه برام افتاد واتفاقات تلخ زیادی هم برام افتاد

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵

سلام رفقاامیدوارم خوب باشیدبوی عیدداره میادانشاءالله پیشاپیش سال نوتون مبارک باشه امیدوارم حال خوبی داشته باشیداین روزاخیلی غصه دارم خاطرات داره خفم می کنه وهیچ کاری نمی تونم کنم امیدوارم شعرم ودوست داشته باشید.تاپست بعدیاعلی

آرام جانم توکه انقدرنبودی بی وفا

آرام جانم توکه انقدرنبودی بی وفا

میخوام ازت بپرسم چی اومدبه سرعشق ما

آرام جانم من وتوقول وقراری داشتیم

حالابگوببینم چراهمدیگروسرکارگذاشتیم

آرام جانم من که هنوزهمون عاشق ودیونم

نوشتی که پای حرفم موندن ونمی تونم

آرام جانم میدونی چی به سرم میاری

نوشتی حال عشق وعاشقی ونداری

آرام جانم من به عشق تومی کشم نفس

تونوشتی تمومش کنیم همین وبس

آرام جانم من که نوشتم برایت بدان بی توکم میارم

امانوشت رفت واسه همیشه ورنگ پاییزگرفت زندگی مثل بهارم

آرام جانم حال نیستی ببینی روزگارم

بی توروزروشنم شدچوشب تارم

آرام جانم دل به دیگری داد

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

سلام رفقااین شعروتقدیم می کنم به مادرانی که انقدربزرگ هستندانقددل بزرگی دارندوقتی دکتربهشون میگه بچه شما پاره تن شما نمیشه به زندگی برگرده ازش می گذرن وبااین گذشته بزرگ شون به کسی یابهتربگم به کسانی دیگه زندگی می بخشندوآرزوی قلبیم همین هست لیاقت داشته باشم وطوری بمیرم که مرگ من باعث بخشیدن زندگی دوباره به دیگران بشه واعضای بدنم به دیگران اهدابشه وبه نوبه خودم ازسازمان اهدای عضوتشکرمی کنم این فرهنگ زیباروداره فرهگ سازی می کنه خدایاآرزوم وبرآورده کن الهی آمین.تاپست بعدیاعلی

این شعرتقدیم به کسای زندگی می بخشن به دیگری ازراه اهدا

واست خبرمیارن تویک چشم بهم زدن

به خودت میگی رفتنی شده عزیزدل من

آره این بارافتاده بدترین اتفاق

روی سینت می مونه مثل یک داق

عزیزدلت ومی بینی درحال رفتن

فایده نداره هرچی که کنی گریه وزجه زدن

میدونم مادرم سخته دیدن جیگرگوشت که میشه پرپر

وقتی که دکترمیگه امیدی نیست واین میشه حرف آخر

تواین همه دردوهول ولا

چشمت میوفته به یک مادرتک وتنها

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵

سلام رفقاشب یلداتون مبارک انشاءالله خوش بگذره امسال شعرشب یلدانگذاشتم احساس کردم تکراری هست واسه همین فقط بهتون تبریک میگم امیدوارم خوش بگذره وحال خوبی داشته باشیدممنون که هستید.تاپست بعدیاعلی

این روکه شنیدیدبودداستان دل سوختنم

همه چی شروع شدازیک مهمونی

ازت خواستم نشونی

شروع شدبین ماعشق آسمونی

پاک بودوپرازمهربونی

چه قشنگ بودبه هم نامه میدادیم زمونی

اماحالادوریم ازهم باکلی پریشونی

ازتوپرسیدم شایدبدونی

چرابهم خورداین عشق آسمونی

جوابم ودادی دنیابی وفاشده میدونی

نوشتم توکه میتونستی باوفابمونی

نوشتی حرفهای قدیمی رونمی خونی

گفتی میخوای بایارجدیدت بمونی

منم نوشتم پس تقصیرونندازپای زمونی

بگوتقصیرخودمه گذشتم ازعشق به این مهربونی

توبایارت رفتی باعشق وشور

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۵

سلام رفقاامیدوارم خوب باشیدو۱۲آذرماه روزجهانی معلول وبه دوستان هم نوعم تبریک میگم امیدوارم همیشه موفق باشیم ودررسیدن اهداف مون تلاش کنیم این شعرم تقدیم به رفقای خوب خودم مرسی که سرمی زنیدروزحهانی معلولان برمعلولان توانمندمبارک

           این شعربودحرف من ونگاه آدمهابه ویلچرم

آهای آدمهامن ودردنیای معلول می بینین

تاحالافکرکردین شایدروزی شماهم روی ویلچربشینین

چراباحرفهاونگاه هامن ومیدین آزار

چرانگاهتون به من هست مثل بیمار

منم مثل شمایک آدمم

تنهام نگذارین بادل پرازغمم

اماآدمهاحرف من ونمیدونن

ازکنارم میگذرن پیشم نمی مونن

من چه کارکنم خدای آسمون

چراکسی نیست مهربون

خدایاوقتی من ومی بینن بهم می خندن

من هرچه می کنم آدمهاباهام دل نمی بندن

توبگوخداچرامن وآفریدی دراین دنیا

چرامن وکردی بازیچه وخنده آدمها

من نمیخوام آدمهابهم بخندن

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن