معلولیت محدودیت نیست(شعرهای شاعری توانمند)
خودمان را با کلمه (تا قسمت چه باشد) گول می زنیم قسمت ارادیه من و توست
تبلیغات

معلولیت محدودیت نیست

معلولیت محدودیت نیست” size=”15″>

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

سلام رفقااین هم یک شعربه صورت غزل نوشتم امیدوارم دوست داشته باشید.تاپست بعدیاعلی

به رسم عاشقی می نویسم برایت

به رسم عاشقی می نویسم برایت

نامه ای به توازسوی عاشق رسوایت

دلتنگ همیشگیت کسی که پای غمت سوخت

اماهنوزدرسرش هست عشق وسودایت

درچه حالی نازنینم به کام هست روزگارت

توخوش باشی من خوشم جان به فدایت

دلم گرفته بودگفتم بنویسم

دل گویدبهم این بارهم بی جواب می ماندنامه هایت

میدانم توکه نامه هایم برایت ارزشی ندارد

این منم که هنوزغرق گشتم درعشق وروئیایت

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ پنج شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶

سلام رفقاالان که به این شعررسیدم ومیخوام بذارم براتون دلم خیلی گرفته هیچ آدمی وجودنداره کامل باشه ومن هم مثل همه ممکنه اخلاق های بدی داشته باشم ولی بخداقسم صداقتی که دارم هیچ آدمی نداره وسره سوزنی تحت هیچ شرایطی دروغ نمیگم حتی اگه به ضررم باشه وهیچ وقت یاقول نمیدم یاوقتی قولی بدم محاله زیرش بزنم امابااین حال همیشه آدمهاازصداقت وراستگویم به بازیم می گیرن ودرنهایت تنهام می گذارن نمیخوام بااین حرفاکسی دلسوزی کنه یاترحم کنه ولی بخدامن بلدنیستم دروغ بگم وفقط میخوام بگم توروخداآدم های صادق وراستگوروبازی ندیم بخداآه شون دامن مون ومی گیره دیروزودداره سوخت وسوزنداره.تاپست بعدیاعلی

به جرم صداقت بزنیددارم

به جرم صداقت بزنیددارم

بادروغ ودورنگی سیاه کنیدروزگارم

به جرم صداقت مرابخوانیدساده دل

بهم بگویدهست ساده وخول وچل

به جرم صداقت بهم بخندین

بامن ساده نمونین دل به دروغگوهاببندین

به جرم صداقت بادلم کنین بازی

برقصونینم به هرآهنگ وسازی

به جرم صداقت بگین هست دیونه

واسه بودن کنارم بیارین بهونه

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶

سلام رفقای خوبم این شعرم وخیلی دوست دارم امیدوارم شماهم دوست داشته باشیدممنون ازحضورتون.تاپست بعدیاعلی

بسه زمانه این همه ازتوگفتم چون ازدستت فقط غم دیدم

بسه زمانه چقدرمن ومی سوزونی

بسه زمانه خسته شدم ازاین همه پریشونی

بسه زمانه همش حسرت به دلم می گذاری

بسه زمانه قسمت من تاکی باشه گریه وزاری

بسه زمانه خجالت بکش یک کم

بسه زمانه این همه غصه وغم

بسه زمانه دست ازسردلم بردار

بسه زمانه تاکی دراین دل آتش عشق یار

بسه زمانه توکه گرفتی زمن روخ زیبای یاررا

بسه زمانه توکه همش پاییزی کردی لحظه های پرازبهاررا

بسه زمانه تاکی سوختن وساختن

بسه زمانه تاکی باهمه خوبی کردن آخرباختن

بسه زمانه چی بگم ازبی وفایهات

بسه زمانه چقدربامن غریبه نگات

بسه زمانه همش خستگی وغم شدن نصیبم

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶

سلام رفقابه لطف شماعزیزان وکامنت های پرازمهرتون آپ هام کمی زودترشده واسه همین زودبه زودآپ می کنم ممنون ازلطف وحضورتون باکامنت هاتون خیلی خوشحال میشم.تاپست بعدیاعلی  

بروگلم گرچه گفتن این بروها دروغ بودوخیلی سخت

بروباهرکی دوست داری بشین

بروعشق پاک منم نبین

برووبه من وعشقم بخند

برودل به دل من نبند

بروتوکه دلت اومدمن وبسوزونی

برونمیخوام واسه خاموش کردنم بمونی

بروبشین بارقیب گل من

بروخوش باش ودل من وبشکن

بروبگذاریک عمربکشم عذاب

بروومن ونبین تواین حال خراب

بروبگذاربهم بگن تنهات گذاشت

بروچون دلت ارزش عشق پاکم ونداشت

بروبااونای بشین قدرتوندونن

بروتایک روزدلت وبسوزونن

برودیگه نمیخوام عشق من باشی

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶

 

بدون واسه پروانه شدنت تاابدبه توچشم دوختم

توخوبم بهم عشق ودادی نشون

حالانروپیشم تو بمون

من وتنهانگذاربا درد دوری

من تاکی کنم صبوری

من میخوام تومال من باشی

نه بارفتن ازمن جداشی

توگفتی میری وبازمیایی

من ونمگیذاری توتنهایی

تورفتی ومنم دادمت د ست خدایم

حالابی توچقدرمن تک وتنهایم

کسی نیست واسه دلم بخونه

دل منم بی توچقدرپریشونه

نمی دونم چه جوراین روزهاروبگذرونم

خسته وغمگینه بی تودل پریشونم

خوبم قسمت میدم به عشقمون

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن