معلولیت محدودیت نیست(شعرهای شاعری توانمند)
خودمان را با کلمه (تا قسمت چه باشد) گول می زنیم قسمت ارادیه من و توست
تبلیغات

معلولیت محدودیت نیست

معلولیت محدودیت نیست” size=”15″>

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶

سلام رفقاشعری دیگه ازاشعارم به صورت غزل نوشتم وتقدیم تون می کنم وامیدوارم دوست داشته باشید.تاپست بعدیاعلی

دل رادیوانه کردونماند

دل رادیوانه کردونماند

رفت واین دل رادرغمش سوزاند

به پای عشقش سوختم شدم خاکستر

امااولحظه هایش رابارقیب من گذراند

وای برمن هنوزدل باخته نگاهش هستم

خواسته بودفراموشش کنم بانامه ای که بهم رساند

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶

سلام رفقای خوبم یکی دیگه ازشعرام وتقدیم تون می کنم امیدوارم دوست داشته باشیدراستی دوستانی که وبلاگ هاشون بازدیدگننده دارن ممنون میشم اگه سایتم وبه دوستان شون معرفی کنندوسربزنن مرسی.تاپست بعدیاعلی

             دل توبارقیب پیوندگرفت ودل من شکست

ماه آسمونم میدونی باعشقت چکارم کردی

میدونی واسه گل روت افتادم به چه دردی

همه چیزم ودادم که توباشی کنارم

حالابایدبی تومن بادل ببارم

واسه توشدم بی آبروپیش همه

اماحالاسهم من ازتوفقط غمه

تومثل همیشه می شینی کنارم

امامن دلم می گیره چون دیگه نیستی یارم

همه چی عادیه واسه همه چیزی تغییرنکرده

امانمیدونن پشت نگاه من چقدرغم ودرده

نمیدونن دل من واسه داشتنت چه خیال هایی داشت

اماتقدیردست توروتودست یکی دیگه گذاشت

واسه تقدیرم مهم نیست من داشتم چه خیالی

حالاتوسینم مونده چه آرزوهای محالی

حالاکه به خودم میام می بینم خیلیم نبودتقصیرتقدیر

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶

سلام رفقایکی دیگه ازاشعارم وبراتون می گذارم امیدکه دوست داشته باشیدممنون ازحضورتون.تاپست بعدیاعلی

        چراکاری کردی دلم توحسرت خداحافظی بمونه

سلام کسی که دلم وازم دزدیدی

اماکاش عشق توروتووجودم می دیدی

کاربدی کردم گفتم که دل دوست داره

که لحظه ی رفتنم تاحالادلم درحسرت جمله خدانگهداره

تولحظه رفتنم من ونکردی راهی

بگوببینم به خاطرچه گناهی

اگه به توگفتن که عاشقم گناهه

پس عشق منم به تواشتباهه

چراکاری کردی دلم توحسرت جمله خداحافظی بمونه

دل من تحمل بدبودن تورونمی تونه

چراقبل اینکه بگم دوست دارم توبودی خوب

اماحالافهمیدی دوست دارم بایداون روزهاکنه غروب

اگه اینجوریم باشه من بازبه پات موندم

بدون قصه عشق وواسه دلم خوندم

هرچقدرتوبدباشی من باتوخوب می مونم

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶

سلام رفقای خوبم این توضیح وبدم که تولدهیچ کسی نیست واین شعردرزمان خودش برای تولدنوشته شده.تاپست بعدیاعلی

تولدت راتبریک گفت واین بارهم درجشن تولدت تورانداشت

نوشتن ازتولدت نیست کارآسونی

هرسال تولدتومنم ویک عالم پریشونی

نوشتن ازتولدت فقط ازسره عشقی هست تودلم مونده

حسرت یک بارتولدت باتوباشم عمریه من وسوزونده

نوشتن ازتولدت یک بهانه هست واسه به توتبریک گفتن

تولدت مبارک الهی صدساله بشی عشق من

نوشتن ازتولدت چیزی وتغیرنیمده توهنوزدستت تودست یکی دیگه هست

چه شبهای دل من باخیال داشتن توتک وتنهایک گوشه نشست

نوشتن ازتولدت کارهرسال من هست باکلی شوروشادی

اماهمیشه بی وفایی توآزارم داده زیادی

نوشتن ازتولدت یک جورای سرگرم کردن دلم هست

آخه هرسال عادت داره بایدپای این جشن تولدخیالی باتونشست

نوشتن ازتولدت برای من ودلم دیگه شده عادت

باعشقی توی این جشن تورودیدن وکردنه نگاهت

نوشتن ازتولدت من وبه اوج میرسونه

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶

سلام رفقا راجع این شعرفقط یک کلمه میگم تورواین شبهای محرم آدم باشیم وبادل آدمهابازی نکنیم پای قول وقسممون مردانه به ایستیم اگه مردنیستیم قول الکی ندیم به امام حسین اون آدمی که بدقولی می بینه نابودمیشه نابود…این وکی میخواهیم بفهمیم.تاپست بعدیاعلی

                    پس همیشه آدمهارونگیربازی

همیشه گفتم سخت می گذردبی تو

هیچ وقت باورنداشتم بگی بهم برو

رفتن من به خاطرچه اشتباهیه

شایدتقصیربخت سیاهیه

اماروزاول چرامن وخواستی

یاچرابرایم سازعشق ونواختی

من روحرف توکردم حساب

نمیدونستم دلم ومی کنی کباب

دل تواین عشق وساخت

امادل من همه چیزوباخت

کجارسم دل ومعشوق بسوزونه

امابعدبیادبگه میخوادبمونه

من نمی خوام بمونی برو

چون طاقت ندارم شنیدن دروغهای تورو

تومن وگرفتی بازی

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن