معلولیت محدودیت نیست(شعرهای شاعری توانمند)
خودمان را با کلمه (تا قسمت چه باشد) گول می زنیم قسمت ارادیه من و توست
تبلیغات

معلولیت محدودیت نیست

معلولیت محدودیت نیست” size=”15″>

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷

سلام رفقا یک شعر دیگه از شعرام و تقدیم تون می کنم امیدوارم دوست داشته باشید فرارسیدن فصل پاییز روهم بهتون تبریک میگم هرچند خودم دل خوشی ازش ندارم.تا پست بعد یاعلی

من موندم وحسرت لحظه ای توروداشتن

دلت واسم تنگ نشدواسه کسی که واست می میره

هیچ وقت نگفتی دلش به عشق من اسیره

رفتی شدی عزیزدل یکی دیگه

دلم بسکه غصه خورده دیگه نمیدونه چی بگه

اماتوارزش عشق من وهیچ وقت نداشتی

همون بهترکه رفتی وتنهام گذاشتی

نشستی پایه یکی دیگه عشق من وندیدی

چه آسون ازم گذشتی ازم بریدی

من موندم وحسرت لحظه ای توروداشتن

نمیدونی نبودتوتوی لحظه هام چه غصه های تودلم گذاشتن

اماتوارزش عشق من وهیچ وقت نداشتی

همون بهترکه رفتی وتنهام گذاشتی

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷

سلام رفقا این شعر غزل وبراتون می گذارم خیلی کوتاه هستش اما امیدوارم دوسش داشته باشید.تا پست بعد یاعلی

من درره عشق توخودرافداکردم تاتوبه فرهادخودرسیدی

ازتوگذشتم تاتوبه دل دادگیت رسیدی

من درعشق توبه دیوانگی رسیدم وتودیوانگیم راندیدی

ازتوگذشتم غم رابه جان خریدم

اماتولحظه به لحظه شادبارقیبم گل سرخ عاشقی راچیدی

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷

سلام رفقا ایام محرم رو تسلیت میگم عزداری تون قبول راجع این شعرم باید بگم آخرش با بخشش تموم میشه اما بعضی وقتا نباید بخشید نباید گذشت وباید واگذار خدا کرد کسانی وپای حرف وقول شون نمی مانند.تا پست بعد یاعلی

        من توروبخشیدم وبازم بهم دل باختیم

امروزبهم گفتن یارت اومده

دیدم اگه نیام استقبال خیلی بده

من اومدم استقبال گل خریدم

اماتوروتنهاندیدم

خودم وازتوپنهون کردم

وقتی اون جوردیدمت پرازدردم

دل تووقتی رفت سفربه من قول داد

که فقط من براش باشم فرهاد

اماحالاچرایکی دیگه پاش درمیونه

آخ که چقدردلم میخوادازاین قصه بدونه

به توگفتم دلت وبه این باختی

خندیدی وسرت وپایین انداختی

من فهمیدم که توعشق مون وتودلت کردی پاک

اون همه خاطره وقول وکردی زیرخاک

بگوببینم که عشق جدیدت چیش ازمن قشنگ تره

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷

سلام رفقا این شعر رو برای مریم حیدر زاده نوشتم شعرهای مریم خیلی واسم عزیزن از شنیدن اشعارش همیشه لذت بردم امیدوارم هرجا هست موفق باشه و روزی برسه شعرم به گوشش برسه انشاءالله.تا پست بعد یاعلی

                 مثل فرشته پاک مریم حیدرزاده              

مثل فرشته پاک مریم حیدرزاده

افتاده توراه عشق باپای پیاده

اماافسوس که نمی بینه

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن