معلولیت محدودیت نیست(شعرهای شاعری توانمند)
خودمان را با کلمه (تا قسمت چه باشد) گول می زنیم قسمت ارادیه من و توست
تبلیغات

معلولیت محدودیت نیست

معلولیت محدودیت نیست” size=”15″>
نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ جمعه ۵ آبان ۱۳۹۶

سلام رفقایکی دیگه ازشعرام وبه همراه دکلمه اش تقدیم تون می کنم امیدوارم دوست داشته باشید.تاپست بعدیاعلی

خدایاچراشدم مجنون بی لیلا

خدایاچراشدم مجنون بی لیلا

چرااینگونه شدم برایش شیدا

چرابایددرغمش بسوزددل ما

چرااوبه من نمی کندیک نگاه

چراجوابم ونمیدی خدایم

تومیدانی شیدایم

چراتوزیبایم به پایم یک لحظه نمی شینی

چرامن هرچی میکنم توعشقمونمی بینی

چراخدامن وانداختی دراین دردبی انتها

چرابایدبااوبودن باشدبرایم یک رویا

چراخداکاری نمیکنی بشودحقیقی

چرانمیگذاری نفس بگیره دوباره عشقی

چراعشق من نمی شنویدحرفم وتووخدایم

چرامراعاشق کردی وامامن درعشقت تنهایم

چرامن این همه شعرعاشقانه برایت نوشتم

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : دانلوددکلمه اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶

سلام رفقااینم یکی ازشعرهای دیگه من به همراه دکلمه اش تقدیم تون می کنم امیدوارم دوست داشته باشید.تاپست بعدیاعلی

               خدایامن شدم عاشق گلی مثل گل یاس

خدایامن شدم عاشق گلی مثل گل یاس

گل یاسم سلام دلم عاشق گلیست که ازهمه زیباس

دلم گرفته بودگفتم برات بنویسم

خوب خودت وتودلم جادادی عزیزم

کاری کردی که ندارم خواب

درتاریکی شبم توشدی مهتاب

امایک لحظه نیستی کنارم

عشقت تنهامیده آزارم

آخه کجارسم تونباشی ومن بسوزم

باهمه دردهاواسه داشتنت چشم به دربدوزم

من میخوام بیای باشی مال خودم

بوت کنم وکنارم باشی گلم

اماتونمی شینی پای دلم

منم بی تونمی تونم خوشکلم

من دل وباختم وبه توگفتم دوست دارم

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : دانلوددکلمه اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶

سلام رفقااین شعروکه براتون می گذارم سال ۸۷ ازشبکه ماهواره ای PDF دربرنامه شعرشماصدای شما دکلمه وپخش شده وخودمم دکلمه اش کردم هردوکلیپ وبراتون می گذارم اگه دوست داشتیدنگاه کنید.تاپست بعدیاعلی

خداروقسم به عشقم میدم خوش بخت بشی مهربون

زیبایم چی می شدپای دلم می موندی

بالحظه رفتن همه خیالهام وسوزوندی

اون لحظه دلم وتوغصه هاتنهاگذاشتی

چی می شدتومن ودوست داشتی

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : دانلوددکلمه اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶

سلام رفقااین شعروخیلی دوست دارم چون تاحالاازصاحبش جواب نه نشنیدم این روزادلم خیلی گرفته ازش میخوام حقم وازکسی که باعث این دل گرفتگی هاشده بگیره چون خودش آگاهه باهام چه کرده دکلمه همین شعرم براتو می گذارم اگه دوست داشتیدنگاه کنید.تاپست بعدیاعلی

چشام وببندم وکناره ضریحت بمیرم

نوشتن واسه تودل وجرئت میخواد

آغاسلام من همونیم دوست داره خیلی زیاد

دلم میخوادیک باربیام حرمت بشینم واشکام بریزه

بگم برات ازروزگاری که همش درده وغم انگیزه

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : دانلوددکلمه اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶

سلام رفقایکی دیگه ازاشعارم وبراتون می گذارم امیدکه دوست داشته باشیدممنون ازحضورتون.تاپست بعدیاعلی

        چراکاری کردی دلم توحسرت خداحافظی بمونه

سلام کسی که دلم وازم دزدیدی

اماکاش عشق توروتووجودم می دیدی

کاربدی کردم گفتم که دل دوست داره

که لحظه ی رفتنم تاحالادلم درحسرت جمله خدانگهداره

تولحظه رفتنم من ونکردی راهی

بگوببینم به خاطرچه گناهی

اگه به توگفتن که عاشقم گناهه

پس عشق منم به تواشتباهه

چراکاری کردی دلم توحسرت جمله خداحافظی بمونه

دل من تحمل بدبودن تورونمی تونه

چراقبل اینکه بگم دوست دارم توبودی خوب

اماحالافهمیدی دوست دارم بایداون روزهاکنه غروب

اگه اینجوریم باشه من بازبه پات موندم

بدون قصه عشق وواسه دلم خوندم

هرچقدرتوبدباشی من باتوخوب می مونم

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

  • صفحه 1 از 2
  • 1
  • 2
  • >