معلولیت محدودیت نیست(شعرهای شاعری توانمند)
خودمان را با کلمه (تا قسمت چه باشد) گول می زنیم قسمت ارادیه من و توست
تبلیغات

معلولیت محدودیت نیست

معلولیت محدودیت نیست” size=”15″>

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶

سلام رفقا اعتیادازهرنوعش ضررداره وامیدوارم کسانی که سیگاری هستن کناربذارن دکلمه این شعرروهم براتون می گذارم اگه دوست داشتیدنگاه کنید.تاپست بعدیاعلی

تاکی میخوای ادامه بدی به سیگارکشیدن

تاکی میخوای ادامه بدی به سیگارکشیدن

واست ضررداره حرف گوش کن برادرمن

باهزاربدبختی پول درمیاری

همه بالحن تلخ بهت میگن آدم سیگاری

صبح تاشب جون می کنی واسه یه قرون

بعدش پولاتودودمی کنی میره آسمون

به کجامیخوای برسی باکشیدن سیگار

یک حرف وچندباربهت بگن یک باردوبار

سیگارواست ضررداره عزیزدل

ازکشیدنش سودی برات نمیشه حاصل

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : دانلوددکلمه اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶

سلام رفقا راجع این شعرفقط یک کلمه میگم تورواین شبهای محرم آدم باشیم وبادل آدمهابازی نکنیم پای قول وقسممون مردانه به ایستیم اگه مردنیستیم قول الکی ندیم به امام حسین اون آدمی که بدقولی می بینه نابودمیشه نابود…این وکی میخواهیم بفهمیم.تاپست بعدیاعلی

                    پس همیشه آدمهارونگیربازی

همیشه گفتم سخت می گذردبی تو

هیچ وقت باورنداشتم بگی بهم برو

رفتن من به خاطرچه اشتباهیه

شایدتقصیربخت سیاهیه

اماروزاول چرامن وخواستی

یاچرابرایم سازعشق ونواختی

من روحرف توکردم حساب

نمیدونستم دلم ومی کنی کباب

دل تواین عشق وساخت

امادل من همه چیزوباخت

کجارسم دل ومعشوق بسوزونه

امابعدبیادبگه میخوادبمونه

من نمی خوام بمونی برو

چون طاقت ندارم شنیدن دروغهای تورو

تومن وگرفتی بازی

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶

سلام رفقاقراربودیکم مهرماه این پست مهم وبذارم اماحواسم نبوده وبه جای یکم شهریورفکرکردم یکم مهرماه بایدبذارم تاالان پروفایل آبجی نسرینم ودیدم تولدش یکم شهریوربوده ومن اشتباه کردم ای کاش من می مردم واین اتفاق نمی افتادازاین جهت خیلی ناراحتم ولی کاری نمیشه کردوالان بایدپستش وبذارم فقط خداکنه بیادوبخونه

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : مطالب های مختلف من

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶

سلام رفقاچون آپ بعدیم خیلی برام مهم هست واسه همین کمی زودتربه پیشوازپاییزرفتم وشعرش وبراتون می گذارم پاییزخیلی قشنگه برای عاشق ومعشوق هاامیدوارم کناره عشق و همسرتون پاییزقشنگی آغاز کنید پست بعدی خیلی برام مهم وبا ارزش هست منتظرباشید.تاپست بعدیاعلی

پاییزداره میرسه رنگ درختهاداره زردمیشه

پاییزداره میرسه رنگ درختهاداره زردمیشه

بغزمنم می گیره بااومدن پاییزدلتنگم همیشه

کسی نیست بپرس حالم پرازغمم

آخه بی توشادبودن مگه میشه

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶

سلام رفقااین شعروبرای بچه هاومردم فلسطین نوشتم امیدوارم روزی برسه آرامش وامنیت درفلسطین حکم فرمابشه الهی آمین.امایک چیزی بگم قرارهست برم یک سفرکاری ویک اتفاق خوب هم درراه هست برام دعاکنیدهم این سفرکاریم موفقیت های زیادی درش باشه هم اون اتفاق برام بیفته برامن خیلی دعاکنیداگه همه چی خوب پیش بره پستش ومی گذارم.تاپست بعدیاعلی

بیایددعابخونیم بچه های فلسطین بشن آزاد

بیایددعابخونیم بچه های فلسطین بشن آزاد

خدایاکاری کن غم وغصه راببرن ازیاد

بیایددعابخونیم بره ازکشورشون دشمن

امروزهمه دادبزنیم تاکی خون ریزی وکشتن

بیایددعابخونیم دشمن دست ازسره فلسطین برداره

تادیگه اشکای یک کودک ازبی کسی نباره

بیایددعابخونیم وبخواهیم ازخدای مهربون

آزادبشه ازاین دردفلسطین مون

بیایددعابخونیم گلهای فلسطین دوباره بگیره جون

بخوایم ازخدانگذاره بریزه دیگه بی گناه خون

بیایددعابخونیم فلسطین نباشه اسیر

خداشادی بذاره تودل همشون جوان وپیر

بیایددعابخونیم دیگه بچه های فلسطین شب نلرزه دلشون

میخوایم ازت آزادی فلسطین وای خدای مهربون

بیایدددعابخونیم مادرای فلسطین داغه بچه هاشون ونبین

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن