معلولیت محدودیت نیست(شعرهای شاعری توانمند)
خودمان را با کلمه (تا قسمت چه باشد) گول می زنیم قسمت ارادیه من و توست
تبلیغات

معلولیت محدودیت نیست

معلولیت محدودیت نیست” size=”15″>

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

سلام رفقااین مطلب ودرتاریخ نوزدهم شهریورنودویک نوشتم چون مطلبی هست حرف دل همه معلولان هست مجددادروب سایتم منتشرش می کنم امیدوارم که این مطلب باعث فرهنگ سازی بیشتربرای معلولان باشه انشاءالله تاپست بعدیاعلی

نمیدونم چراولی به ذهنم رسیدباپدرومادراحرف بزنم پدرومادرای که فرزندمعلول دارن وقتی می بینی این پدرومادرباتمام وجودبرای موفقیت فرزندمعلولشون تلاش می کنن باخودت میگی خوش به حالشون بااین کاربهشت جایگاهشون هست امااین پدرومادرابعضی جاهاهم کوتاهی می کنن مثلاجاهای مثل ازدواج فرزندمعلولشون مثلامن بارهاشاهدبودم خانواده ای فرزندمعلول داشتن باتمام وجودبراش تلاش کردن بردنش مهمونی باوجوده پله هاومشکلات پیش رویاتوی مواردی مثل لوازم موردنیازش کمکش کردن اماباوراینکه فرزندمعلولشون حق ازدواج داره رودروجوداین پدرومادراحساس نمی کنی چراواقعا؟چون پسرشون معلول هست؟یادخترشون معلول هست؟مگه آدم معلول حق ازدواج نداره؟حق زندگی نداره؟من بارهاشاهده این موضوع بودم مثلادریک خانواده که چندفرزنددارن ویکی ازآنهامعلول هستش ومثلاهم چندتاازفرزندهای خانواده ازدواج کردن ومونده فرزندمعلول ومثلایکی دیگه ازفرزندای خانواده وقتی بحث ازدواج فرزندشون شده گفتن ماخداروشکربچه هامون روسروسامون دادیم یکیشون هم مونده اونم خدابزرگه!

حالامیخوام به این دسته ازپدرومادرهابگم بااین حرفتون یعنی پسریادخترمعلول شماحق ازدواج نداره؟حق زندگی مشترک نداره؟واقعااین افکاره غلط ازکجاسرچشمه می گیره؟کی مقصرش هست؟جامعه بهزیستی ورسانه هاچرابیشتردرامرمقدس ازدواج برای معلولین قدم برنمیدارن تافرهنگ سازی بشه تامادراوپدرای که چنین افکاری دارن به خودبیان وبفهمندفرزندمعلولشون هم حق زندگی داره حق زندگی مشترک داره حالایک حرفی هم بااین دسته ازپدرومادرابزنم پدرمن مادرمن چرافرزندت ودسته کم می گیری؟چرابااین حرفتون حق انتخاب وازدواج وازش می گیرین؟تاحالابه خودتون گفتین شایدروزی پسرمعلول یادخترمعلول شماعاشق بشه؟تاحالابهش فکرکردید؟میدونیداگه چنین روزی پیش بیادکه قطعاهم پیش میادچون عشق برای هرکسی اتفاق میوفته وعشق معلول وسالم نمی شناسه پسرشمایادخترشمابه خودش جرئت نمیده بیان کنه که به کسی علاقه داره چون وقتی می بینه شماخیلی راحت حق ازدواج وازش گرفتین فکرکردین ممکن هست وقتی پسرتون یادخترتون برای کسی که عاشقش شده وامکان داره طرف مقابلش هم نوع خودش باشه واون هم معلولیت داشته باشه توضیح چنین شرایطی روبده باچه مشکلاتی وچه جوابی ازطرف عشقش که هم نوع خودش هست روبه روخواهدشد؟

نمیدونید؟خب گوش کنیدتابراتون بگم ممکن هست عشقش بهش بگه خانواده من باوجودمعلولیتم اصلاباازدواجم مخالفت ندارن واگرکسی باشه که هم نوع خودم باشه وشرایط هم رودرک کنیم ازخداشون هم هست حالاپدرمن مادرمن فرزندمعلول شماچه کنه؟چه جوابی به عشقش بده به کسی که دوسش داره ودلش میخوادکناره هم باشن بگه پدرومادرمن حق ازدواج وبه فرزندشون نمیدن!تاحالانشستیدببینیدپسرمعلولتون یادخترمعلولتون چندباراین اتفاق براش تکرارشده وبه خاطره تفکر اشتباه شماازعاشق شدن فقط یک چیزتوذهنش مونده میدونیداون چیه؟اینکه شاهده بارهاازدواج کردن عشقش باکسی دیگه شده وفرزنده شماشایداین موضوع انقدربراش اتفاق افتاده باشه دیگه ازعشق توی ذهنش یک هیولاساخته باشه وهربارازاین هیولاطعمه تلخه شکست براش مونده باشه.مادروپدری که فرزندمعلول داریدباورکنیداون دنیاشمابایدپاسخ گوی دل فرزندتون باشیدبایدجواب گوی اشکای که وقتی شنیده عشقش بایکی دیگه ازدواج کرده باشید

پس چه بهترکه به جای اینکه اون دنیاجواب گوی این قصه باشیدبه خودبیایدوفرزندمعلولتون وباورکنیدوبدونیداون هم حق زندگی داره وبه جای ندیده گرفتن این حق کمکش کنیدتابه حقی که پیامبره خداهم برای به جاآوردنش تائکیدکردن برسه وباداشتن همسربه زندگی خودادامه بده.دسته بندی مطلب : مطالب های مختلف من

18 نظر به پسرمعلول ودخترمعلول شماهم حق عاشق شدن و ازدواج دارن

 1. آسیه گفت:

  سلام.
  اوکی. من همین دیروز این مطلب با ذکر منبع ادرس سایت شما رو فرستادم گروه توانمندان. شما دیشب مجدد این پست,را گذاشتید وب سایت خودhttp://www.ahsan-ahmadi.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gifhttp://www.ahsan-ahmadi.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_smile.gif

 2. رهگذر گفت:

  عاشق که باشی

  رفتن نمیدانی

  میمانی …

  سر حرفت میمانی

  که گفته بودی

  تا ته دنیا کنارش میمانی …

  کاش قدری بیشتر توجه بشه به احساسات این عزیزان
  با ارزوی خوشبختی برای همه جوونای زنده دل معلول ایران عزیزم
  ممنون از مطلب جالبتون..پاینده باشین

 3. فسقلی گفت:

  http://admin775.mihanblog.com/ سلام ممنون سرزدید

 4. فسقلی گفت:

  ببخشین ی سوال

  اینا عکسای کیه؟؟؟

 5. Armaghan گفت:

  عطار » دیوان اشعار » غزلیات

  خاصیت عشقت که برون از دو جهان است

  آن است که هرچیز که گویند نه آن است

  برتر ز صفات خرد و دانش و عقل است

  بیرون ز ضمیر دل و اندیشهٔ جان است

  بینندهٔ انوار تو بس دوخته چشم است

  گویندهٔ اسرار تو بس گنگ زبان است

  از وصف تو هر شرح که دادند محال است

  وز عشق تو هر سود که کردند زیان است

  در پردهٔ پندار چو بازی و خیال است

  جز عشق تو هر چیز که در هر دو جهان است

  گر عقل نشان است ز خورشید جمالت

  یک ذره ز خورشید، فلک مژده‌رسان است

  یک ذرهٔ حیران شده را عقل چو داند

  کز جملهٔ خورشید فلک چند نشان است

  چو عقل یقین است که در عشق عقیله است

  بی شک به تو دانست تو را هر که بدان است

  در راه تو هرکس به گمانی قدمی زد

  وین شیوه کمانی نه به بازوی گمان است

  چه سود که نقاش کشد صورت سیمرغ

  چون در نفس باز پس انگشت گزان است

  گرچه بود آن صورت سیمرغ ولیکن

  چون جوهر سیمرغ به عینه نه همان است

  فی‌الجمله چه زارم، چکنم، قصه چه گویم

  کان اصل که جان است هم از خویش نهان است

  عطار که پی برد بسی دانش و بینش

  اندر پی آن است که بالای عیان استhttp://www.ahsan-ahmadi.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif

 6. Armaghan گفت:

  دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما
  چیسـت یاران طریقت بعد از این تدبیر ما
  ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون
  روی ســوی خـــانـــه خمـــــار دارد پیــــر مـــا
  در خــــرابات طریقت مـــا بـــه هــم منزل شویم
  کـــاین چنیـــن رفتـــه‌ست در عهــــد ازل تقدیر مـا
  عقل اگر داند که دل دربند زلفش چون خوش اســت
  عــــاقلان دیـــوانه گـــــردند از پـــی زنجیــــــــر مــــــا
  روی خوبــت آیتـــی از لطــف بـــر مــا کــشف کـرد
  زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما
  بـا دل سنگـــینت آیا هیـــچ درگیـــرد شبـــــی
  آه آتشنـــاک و ســـوز سینـــه شبگیـــر مـــا
  تیـر آه ما ز گـــردون بگـــذرد حافظ خموش
  رحم کــن بر جان خود پرهیز کـن از تیر ما
  حافظ http://www.ahsan-ahmadi.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif

 7. بسیار متین حرفات احسن جان.
  صد البته که هر انسانی حق خوشبختی و شروع یک زندگی رو در کنار زوجش داره.و به نظر من چنین انسان هایی بیشتر قدر زندگیشونو می دونن چون سختی کشیدن و راحت از دستش نمی دن…

 8. دختر حوا گفت:

  سلام خوش حال میشم باهم گفت گویی داشته باشیم اگه ممکنه ساعت آنلاین بودنتون رو بهم بگید با تشکر

» ارسال نظرات

http://www.ahsan-ahmadi.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif 
http://www.ahsan-ahmadi.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif 
http://www.ahsan-ahmadi.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif 
http://www.ahsan-ahmadi.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif 
http://www.ahsan-ahmadi.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_smile.gif 
http://www.ahsan-ahmadi.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif 
http://www.ahsan-ahmadi.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_whistle3.gif 
http://www.ahsan-ahmadi.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif 
http://www.ahsan-ahmadi.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif 
http://www.ahsan-ahmadi.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wink.gif 
http://www.ahsan-ahmadi.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif 
http://www.ahsan-ahmadi.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif