معلولیت محدودیت نیست(شعرهای شاعری توانمند)
خودمان را با کلمه (تا قسمت چه باشد) گول می زنیم قسمت ارادیه من و توست
تبلیغات

معلولیت محدودیت نیست

معلولیت محدودیت نیست” size=”15″>

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵

سلام رفقامیخوام قسمت ششم قصه درس خواندنم وبراتون بنویسم دوستانی هم قسمت های قبلی قصه درس خواندنم ومطالعه نکردن می توانندبامراجعه به قسمت موضوعات سایت وکلیک برروی گزینه قصه درس خواندن من قسمت های قبلی ومطالعه کنند.

همانطورکه درقسمت قبل گفتم آقای محمدنژاددبیرهاروبرام هماهنگ کردودرس خواندنم شروع شدامایک مشکل بزرگ داشتم واینکه من چطوری پانزده کتاب رابخوانم وباآمدن هردبیرودرس دادن کتاب های مربوطه اش چطوری به درس های دیگه برسم وخیلی سخت بودتااینکه نزدیک یک ماه به این روش گذشت توسط دبیرعزیزم آقای ایرج طاهرپورمطلع شدم که نحوه امتحانات به اینگونه هست ترم اول هشت کتاب امتحان گرفته میشه وترم بعدهفت کتاب واین خبرخوبی بود

بااین روش کتاب های ترم بعدوکنارگذاشتم ودرس وادامه دادیم درس منطق برام خیلی سخت بودوهرچی دبیرمنطق برام توضیح می دادن یادنمی گرفتم تااینکه تصمیم گرفتم موضوع وباآقای محمدنژاددرمیان گذاشتم وگفتم من میخوام دبیراین درس وبرام تغییربدیدوایشون هم لطف کردن ودرس منطق وبه دبیرعربیم دادن وایشون درسم دادن تااینکه به امتحانات رسیدم وبرای امتحانات آماده شدم وخداروشکرامتحانات روهم به خوبی پشت سرگذاشتم وقبول شدم

اماجاداره بازم ازتمام کسانی که کمکم کردن تشکرکنم اول ازهمه ازاداره آموزش وپرورش شهرستان پاوه ورئیس محترم آموزش وپرورش شهرستان پاوه آقای مختاربرزگرفردتشکرمی کنم خیلی بامن همکاری داشتندوسفارش کردندحتی هزینه ثبت نام جهت امتحانات وازم نگیرندخیلی ازشون ممنون هستم تشکرویژه ازموسسه خیریه آتنادارم هزینه دبیرهام وپرداخت کردندوهزینه دبیرهام خیلی زیادبودولی بدونه هیچ مشکلی وهرماه پرداخت شدخیلی ازموسسه خیریه آتناممنون وسپاس گذارم انشاءالله کسانی که توسط این موسسه هزینه دبیرهام وپرداخت کردن خداخیرشون بده یک تشکرویژه هم ازیکی ازپرسنل موسسه آتنادارم رابطه من وموسسه آتناخیلی برام زحمت کشیدن خودشون تمایل ندارنداسمی ازشون برده بشه ولی من نتونستم زحمات شون ونادیده بگیرم وازشون تشکرنکنم خیلی ممنون شونم خیلی برام زحمت کشیدن ازخانم علومی کارمندکانون قلم چی درتهران ممنون هستم که به من کمک کردن خیلی ممنون شون هستم

ازدبیرهام خیلی ممنونم اول ازهمه ازدبیرعربیم آقای ایرج طاهرپورتشکرمی کنم که خیلی برای من زحمت کشیدن ودرس منطق روهم گفتم که بهم درس دادن آقای طاهرپوربه جزیک دبیریک برادرودوست عزیزم هستندخیلی برام زحمت کشیدن توی آموزش وپرورش کلی سفارشم کردن و پیگیره کارهای درسیم هستندحتی امروزخودشون زحمت کشیدن رفتن کارنامه ام روگرفتن ومن باهاشون خیلی احساس صمیمیت می کنم و باهاشون رفیقم ودوست شون دارم واززحمات شون بی نهایت سپاس گذارم ازدبیرانگلیسی آقای عطاالله حیدری خیلی ممنون هستم که باشوخی های شیرین شون همیشه من ومی خنداندخیلی ممنون  زحمات شونم ازدبیرعلوم وفنون ونگارش آقای وفافرهادی خیلی ممنونم که واقعابهترین لحظه هاروباهاشون گذراندم ومهربانی هاشون وازیادنخواهم بردازدبیرریاضی واقتصادآقای محمدمحمدنژادخیلی ممنون هستم که علاوه بردرس دادن زحمت پرداخت هزینه های درسی وازطرف موسسه آتناکشیدن وهماهنگی دبیرهاروانجام دادن ازدبیردرس منطق آقای یوسف خالقی هم ممنونم ایشان هم درمدتی که کتاب منطق ودرسم دادن زحمت کشیدن امایک تشکرخیلی ویژه ازمسئول امتحانات آقای بختیارمرادی دارم مردبسیارشریف ومهربانی هستندنهایت همکاری روبامن داشتندکه من سرجلسه امتحانات باتوجه به شرایط جسمیم اذیت نشوم خیلی ازشون ممنون وسپاس گذارم

خداروشکرمی کنم بااینکه این ترم ازلحاظه روحی آمادگی زیادی نداشتم ولی قبول شدم وبی شک اگراول لطف خداوندودوم همکاری این عزیزان نبودمن هم نمی توانستم موفق بشوم ازنمراتمم راضیم خداروشکروبه امیدخدایادراین هفته یاازشنبه کلاس درس های بعدیم شروع میشه ولحظه به لحظه به هدفم کارگردانی نزدیک ترمیشم خدایاشکرت

اینم کارنامه این ترم من

 دسته بندی مطلب : قصه درس خواندن من

18 نظر به قصه درس خواندن من قسمت ششم

 1. عطا حیدری دبیر زبان گفت:

  سلام احسن عزیز در کل روش تدریس من مدارسو به طور رسمی هم در کل کلاس نسبتا شادی دارم و دانش آموزانم احساس خستگی ندارند اما در عین حال بهترین درسها را ارائه میدهم و این روزها هم قرار به عنوان یکیاز بهترین معلمان منطقه نوسود در مراسم رسمی از حقیر تقدیر کنند . بهتر بود در متن گزارش می نوشتید با وجود اینکه درسزبان خیلی مشکل و سخت بود اما پشتکار و وسوال و جواب های مکرر دبیر مربوطه این کتاب را برایم خیلی ساده کرده بود و در عین حال دبیر مربوطه همیشه بشاش و سرزنده وبود . من فقطبرای خندیدن این همه زحمت را نکشیدم . اما به هرحال از صمیم قلب دوستت دارم و یادت باشد من در ابتدا با خدای خودم عهد کرده بودم که بدونه هیچ چشمداشتی ب شما کار کنم اما این اصرار شما بود که کار ما اجرتیشد .

  • سیداحسن احمدی گفت:

   سلام آقای حیدری بله کاملادرسته ونحوه درس دادن تون خیلی شیرین هست
   خداروشکرمی کنم واین موفقیت وبهتون تبریک عرض می کنم.بله درست می فرماییدبایدببخشید
   حضورذهن نداشتم ولی به حقیقت شمابرای تدریس من خیلی زحمت کشیدیدوممنون تان هستم
   آقای حیدری من قصدجسارت نداشتم ودرمتن هم اینگونه بیان نکردم که شمابرای خندیدن وقت گذاشتید
   وقطعااشتباه متوجه منظورمن شدیدمنظورمن مهربانی ولطف شمانسبت به من بوده است.من هم شمارادوست
   دارم بله درست می فرماییداماوقتی موسسه آتناقبول زحمت نمودجهت پرداخت هزینه هامن خودم قبول نکردم زحمات
   شمابدونه هزینه باشدهرچندشکی نیست زحمات شماوسایردبیرهایم قابل جبران نیست وممنون وسپاس گذارهمگی شماهستم

 2. دوستانه گفت:

  سلام. بسیار خرسندم که تو همه زمینه ها فعالی و همت داری امثال من باید از شما درس بگیرند . برات آرزوی موفقیت و پیروزی دارم

  • سیداحسن احمدی گفت:

   سلام خواهریم خیلی ممنون اختیارداری نفرمایید
   مرسی خواهریم انشاءالله شماهم موفق باشی مرسی ازحضورت

 3. سید.ق.م گفت:

  سلام
  ان شالله خدا به همه دبیرها و کسایی که به هر نحوی تلاش کردن تو درس بخونی و کارنامه قبولی بگیری اجر کثیر بده و بهترینا واسشون رخ بده

 4. هدیه گفت:

  سلام برادر جان
  نوشته هاتونو خوندم
  صداقتتونو دوس دارم

  همیشه پیروز و سربلند باشید

  خوشحال میشم به وبم سر بزنید

  • سیداحسن احمدی گفت:

   سلام خواهریم
   خیلی لطف کردین
   ممنون من صداقت وباهیچی عوض نمی کنم
   ومتاسفانه همیشه صداقتم باعث شده بازنده باشمhttp://ahsan-ahmadi.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
   امابازم صداقت ودوست دارم وتحت هیچ شرایطی نه دروغ میگم نه قول الکی میدم.حتماباکمال میلhttp://ahsan-ahmadi.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_smile.gif

 5. سلام بزرگوار
  آفرین به شما و پشتکارت
  خیلی عالیه

 6. دعاگوی سعادتت گفت:

  سلام بر کاک احسن عزیز، ازاینکه موفق شده ای بسیار خوشحالم. امیدوارم با پشتکار خوبت همیشه سربلند باشی. از اینکه در این پیروزی نقش کوکی داشته ام به خود می بالم.
  گر بزرگی به کام شیر در است
  شو خطر کن ز کام شیر بجوی
  یا بزرگی و عز و نعمت و جاه
  یا چو مردانت مرگ رویاروی

  • سیداحسن احمدی گفت:

   سلام آقای فرهادی عزیزم.خیلی ممنونم موفقیت من قطعااززحمات دبیرهای عزیزم ازجمله شماهست
   خیلی ممنون ازلطف شما.اختیارداریدممنون زحمات تون هست.ممنون ازحضورتون درسایتم وشعرزیباتون

 7. سید.ق.م گفت:

  سلام
  میلاد بانو حضرت زینب رو تبریک میگم
  ان شالله در پناهش به بهترینا برسی

  • سیداحسن احمدی گفت:

   سلام
   خیلی ممنون من هم خدمت شماتبریک میگم
   خیلی ممنون انشاءالله شماهم سلامت باشید.ممنون ازحضوروتبریک تونhttp://ahsan-ahmadi.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif

 8. آرزو گفت:

  سلام احسن جان.
  ممنون از اینکه خبرم کردی.سو تفاهم نشه غرض از کامنت قبلیم رساندن منت نبود بلکه عرض ارادت بود.
  در مورد پستت هم خوشحالم و آرزوی موفقیت روزافزون در درجات بالاتر تحصیلی برات دارم…

  • سیداحسن احمدی گفت:

   سلام خواهریم خواهش می کنم مرسی ازحضورت
   نه خواهریم این چه حریه من اصلااینطوری فکرنکردم ولطف شما
   به من ثابت شده هستhttp://ahsan-ahmadi.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_smile.gif
   مرسی خواهریم سلامت باشیدانشاءاللهhttp://ahsan-ahmadi.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_smile.gif

 9. آسیه گفت:

  سلام.
  آفرین تلاشت قابل ستایش, خداراشکر نمره ها تون خوب پشت سر گذاشتین.
  منم سه دوره هنرستان , در خونه درس خوندم کتاب گام به گام رو تهیه کردم و بعضی وقتها جزوه از دوستم گرفتم. . هیچ معلم خصوصی نداشتم. البته سال دوم و سوم هنرستان گه رشته نقاشی رو انتخاب کردم هر هفته برای دوساعته میرم مدرسه شهر بزرگ. کار عملی رو یاد میگرفتم.

  • سیداحسن احمدی گفت:

   سلام
   خیلی ممنون لطف داری.بله خداروشکرنمره های خوبی گرفتم
   آفرین برهمت وتلاش تون.امیدوارم همیشه موفق باشید.مرسی ازحضورتون

» ارسال نظرات

http://www.ahsan-ahmadi.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif 
http://www.ahsan-ahmadi.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif 
http://www.ahsan-ahmadi.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif 
http://www.ahsan-ahmadi.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif 
http://www.ahsan-ahmadi.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_smile.gif 
http://www.ahsan-ahmadi.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif 
http://www.ahsan-ahmadi.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_whistle3.gif 
http://www.ahsan-ahmadi.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif 
http://www.ahsan-ahmadi.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif 
http://www.ahsan-ahmadi.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wink.gif 
http://www.ahsan-ahmadi.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif 
http://www.ahsan-ahmadi.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif