معلولیت محدودیت نیست(شعرهای شاعری توانمند)
خودمان را با کلمه (تا قسمت چه باشد) گول می زنیم قسمت ارادیه من و توست
ابزارهای سایت
تبلیغات

معلولیت محدودیت نیستonLoad and onUnload Example


نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ سه شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۴

توجه این پست ثابت است وپست های جدیددرزیراین پست قرارخواهندگرفت.مدیریت وب سایت معلولیت محدودیت نیست

(شعرهای شاعری توانمند)

سلام من سیداحسن احمدی ساکن استان کرمانشاه شهرستان پاوه روستای خانقاه هستم وقتی متولدشدم فلج مادرزادبودم باداداش کوچکم توی خانه چهارکلاس درس خوانده ام ازسال هشتادوسه شعرمی نویسم سال هشتادوهشت توانستم مصاحبه ای باشبکه استانی کرمانشاه داشته باشم ودرهمان سال چندی ازاشعارم درشبکه های ماهواره ایMI TVوPDFدربرنامه شعرشماصدای شماپخش شدسال هشتادونه بادوتاروزنامه استان مصاحبه داشتم واواخره سال هشتادونه بامجله پیک توانافعالیت خودراآغازکردم سال نودادامه تحصیلم راآغازکردم وپنجم ابتدایی روخواندم سال نودویک به دلیل آمدن پایه ششم ابتدایی ششم ابتدایی را هم ادامه دادم امابه دلیل نیامدن امتحانات ششم ابتدایی وافتادن امتحان به سال آینده بایدصبرمی کردم سال نودودوپایه ششم ابتدایی روهم به اتمام رساندم ویک خدمات کامپیوتری درخانه راه انداختم وبه زودی مکانش رابه یک مغازه تغییرخواهم دادسال نودوسه مغازه خدمات کامپیوتری روستای خانقاه روراه اندازی کردم سال نودوچهارادامه تحصیلم رادرمقطع سال سوم راهنمایی ادامه دادم ودرخردادماه سال نودوپنج باموفیقت قبول شدم ودرسال نودوپنج توانستم مجدداباکمک دوست بازیگرم آقای خسروشهرازباشبکه استانی کرمانشاه مصاحبه داشته باشم ودرماه رمضان سال نودوپنج درتیترارژوآیتم های مردمی برنامه ماه عسل ودرروزعیدسعیدفطربه صورت زنده دربرنامه ماه عسل حضورداشتم بازم درسال نودوپنج به مناسبت روزجهانی معلولان باشبکه زاگرس استان کرمانشاه ودربخش خبرمصاحبه داشتم باورم براین است معلولیت نمیتواندباعث محدودیت شودوانسان اگربخواهددرهرشرایطی به موفقیت های بزرگ خواهدرسیدوهمچنان درحال نوشتن شعرهستم وتمامی اشعاری که دروب سایتم هستندنوشته خودم هستند.اگردوست داریدبیشترازمن بدانیدپیشنهادمی کنم درادامه حتماپروفایلم رامطالعه فرمایید.

پروفایل من

مشخصات فردی

نام:سیداحسن احمدی

تاریخ تولد:۲۱آذر۱۳۶۸

محل سکونت:استان کرمانشاه شهرستان پاوه روستای خانقاه

درباره من

دلی ساده دارم.زودباورم.زودوابسته میشم ودل کندن ازیک ارتباط خیلی بهم ضربه میزنه.برای رفیقام هرکاری انجام میدم.ازدروغ بیزارم زبونم وببرن دروغ نمیگم حتی اگه به ضررم باشه.ازغروروآدم مغرورخوشم نمیادبه هیچ وج.ازجواب ندادنsmsخیلی بدم میاداین کاروبی احترامی میدونم.وقتی به کسیsmsمیدم اگه جواب نده بازsmsمیدم که رسید.تک زنگ زدن ودوست دارم بخصوص وقتی طرف مقابل خاص باشه.اگه درحقم هزاربارم نامردی بشه زودمی بخشم چون ازکینه وگذشت نکردن بدم میادمگراینکه بدونم بهم دروغ گفتن چون وقتی بدونم کسی دروغ گفته خیلی ناراحت میشم.دوستانم میگن خیلی گیرمیدم ولی فقط زیادی کنجکاوم.خیلی دوست دارم بادوستان هم نوعم درارتباط باشم بخصوص ازطریق چت.به قسمت خیلی اعتقادندارم آدم باتلاش می تونه به هرچیزی برسه.خیلی شیطونم خیلی لوسم ولوس بازی ودوست دارم.عصرای پنجشنبه خیلی آرومم می کنه حس خوبی بهش دارم.اززمستون خیلی خوشم نمیادچون بیشترتوخونه می مونم ومثل تابستونانمی تونم برم بالکن یاپنجره بازکنم وبیرون ونگاه کنم.آهنگ های میذارم روی وب سایتم که حرف دلم وبزنن.خیلی دوست دارم تویک تیم والیبال معلولان فعالیت کنم ویکی ازآرزوهای همیشگیم هست امابه خاطره مکان زندگیم ازش محرومم.بااینکه خیلی روسیاهم ولی عاشق ماه رمضونم بخصوص لحظه افطار.برنامه ماه عسل روهم خیلی دوست دارم البته فقط بااجرای احسان علیخانی نه کس دیگه.عاشق احسان علیخانی هستم انقدرکه دعوت علی ضیاروبه برنامه ماه عسل ردکردم واگه هزارباردیگم دعوت بشم تااحسان نباشه قبول نمی کنم.سایت قبیله هواداران احسان علیخانی وخیلی دوست دارم.ازعشق وعاشقی هم همیشه یک چیزبرام مونده هربارکه عاشق شدم باچشمای خودم به حقیقت رسیدن خیالاتم وبامعشوقم دیدم امابااین تفاوت معشوقم کناریکی دیگه بوداین قصه انقدربرایم تکرارشده که حالم ازهرچی عشق به هم میخوره.وتمام این اشعارکه دروب سایتم قراردارندفقط برای کسی هستش که برای دومین بارمن روعاشق کردواگرهزاربارم عاشق بشوم بازعشق پاکش درقلبم جاودان خواهدماندالبته تازمانی که ازدواج نکرده باشم چون اون موقع یک موی همسرم ونه باعشق دوم بلکه باتمام دنیاعوض نمی کنم واگراین روگفتم دلیل براین نیست که من به عشق دومم هنوزفکرمی کنم بلکه به این دلیل اینطورگفتم خودم راصادقانه به مخاطبم معرفی کنم چون صداقت خیلی برام مهم هست.

تحصیلات:

سطح تحصیلات:دانش آموز

رشته تحصیلی:درآینده کارگردانی

محل تحصیل:منزل شخصی

محل کار:

مغازه خودم.خدمات کامپیوتری روستای خانقاه

مهارت ها:

مدیریت وب سایت معلولیت محدودیت نیست(شعرهای شاعری توانمند)وب سایت نویسی.طراحی سایت وکدنویسی قالب.فتوشاپ.میکس وصداگذاری.کامپیوتر هم اندازه کافی واردهستم.هدرسازی هم کمی بلدم هدرهای وب سایتم وخودم ساختم.ساخت کدآهنگ برای وبلاگ دوستان کسی هم خواست آهنگی بذاره روی وبلاگش بگه براش درست کنم.

علایق:

عاشق رشته کارگردانی هستم وتابهش نرسم کوتاه نمیام.

دوستان عزیزوصمیمی بازیگرم استاد امین تارخ و استاد خسرو شهراز

برنامه شماوسیما و برنامه ماه عسل

کتاب موردعلاقه:

کتاب های شعربخصوص شعرمریم حیدرزاده

فیلم وسریال:

فقط فیلم وسریال ایرانی سریال خانه به دوش روهزاربارم ببینم بازازدیدنش سیرنمیشم

موسیقی موردعلاقه:

استادشجریان.همایون شجریان.ایرج بسطامی.

ایرج غزل.علیرضاافتخاری.حسام الدین سراج.محمداصفهانی.

احسان خواجه امیری.مرتضی پاشایی.بهنام صفوی.رضاصادقی عزیزم.مهدی یراحی

ورزش موردعلاقه

والیبال.پرتاب نیزه

اشعار و مطالب احسن احمدی را در اینستاگرام و کانال (شعرهای شاعری توانمند)دنبال کنید

                  دسته بندی مطلب : پروفایل من

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ جمعه ۵ خرداد ۱۳۹۶

سلام رفقانفس های آخرماه شعبانه وعطرفرارسیدن ماه رمضان درکوچه پس کوچه های محله هامون جاریه کاری به کسی ندارم خودم ومیگم ممنونم ازخدای مهربونی که باهمه روسیاهی هام غرزدنام و… بازم درمهمانیش راهم داده فقط میخوام بگم خدایاباهمه بدی هام ببخش وممنون که لیاقت دوباره بهم دادی مهمانت باشم مرسی خدامرسی التماس دعا.تاپست بعدیاعلی

ماه رمضان ماه بیشترعشق کردن باخودخداهست

ماه رمضان داره میرسه بازم ازراه

چقدرقشنگ مهمونی رفتن اونم مهمون شدن خدا

ماه رمضان صفایی داره سفره صحری ودعا

لحظه لحظش قشنگ لحظه بیشترنزدیک شدن به خدا

ماه رمضان داره چه عشق وصفایی

انگارتوآغوش خودخدایی

ازهرجاوهرکوچه که می گذری بوی عبادت میاد

غمی نیست داراوندارهمه هستندشادشادشاد

هرکسی دراین ماه بیشترعشق می کنه دست کسی وبگیره

هردلی مست عبادت وخوبی هست انگارتاپیش خودخدامیره

ماه رمضان داره چه عشق وصفایی

انگارتوآغوش خودخدایی

ماه رمضان ماه بیشترعشق کردن باخودخداهست

ازلحظه های عبادت وآرامشش آدم میشه مست

مست ازعشق عبادت مثل لحظه سفره افطاروچیدن

روزه راافطارکردن وزودی به نمازومسجدرسیدن   

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

سلام رفقااین شعرم وخیلی دوست دارم وهمیشه ودرهیچ شرایطی دروغ نمیگم حتی اگه به ضرره خودم باشه وهیچ وقت حاضرنیستم به خاطره هیج کس وهیچ چیزی صداقتم ودوربزنم ودروغ بگم امیدوارم دوست داشته باشید.تاپست بعدیاعلی

بادروغ گفتن دل به دست نمیاد

بادروغ گفتن نمیرسی به هیچ جا

دروغ باعث میشه همیشه بشی رسوا

بادروغ گفتن دل به دست نمیاد

اگرم دلی به دست بیاری ماندگارنیست خیلی زیاد

بادروغ گفتن شایداول کارت پیش بره

امابعدکسی بدونه دروغگوی بعدش ازت متنفره

بادروغ گفتن همیشه تودلت استرس داری

کاری که بادروغ پیش بره آخرش گندش ودرمیاری

بادروغ گفتن فقط مثل افتادن هست توی چاه

خدادروغگورودوست نداره نکن گناه

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : دانلوددکلمه اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

سلام رفقا ازگذشته هاتابه امروزانسانیت.محبت.رفت وآمدو… بین آدم هابوده وهست امانسبت به گذشته کم رنگ شده ومن دراین شعربه این موضوع پرداختم امیدوارم دوست داشته باشید.تاپست بعدیاعلی

باباآدمهاچی به سرمااومده مگه اونی که توسینه داریم سنگه یادله

یکم نگران هم باشیم خیلی هست قشنگ

مثلابامهربونی نگذاریم دلی باشه تنگ

یکم به فکرهمسایه هامون بودن

چیزی کم نمیشه ازشماومن

یکم دلامون کنن هوای قدیما

زندگی مون بیشترمیشه زیبا

یکم ازدنیای تجهیظاتی بکنیم دل کندن

اون وقت می بینیم همه چه صادقانه باهم دوست هستن

یکم بیایم پای درددلابشینیم

شبهاباهم باشیم توخونه هاورولب هم خنده ببینیم

یکم به خودمون بیایم شایدفردادیرباشه

تابه خودمون بیایم ببینیم عزیزمون بایدازماجداشه

یکم دیگه جمله خیلی درگیریم ونکنیم بهونه

شایدعزیزی باشه دلش بخوادلحظه ای بامابمونه

یکم دلامون وکنیم رنگ آسمون ودریا

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

سلام رفقا چند وقت پیش یک پست راجع ورزشم درزمینه پرتاب نیزه گذاشته بودم وهمچنان پیگیره این موضوع بودم تااینکه ازکرمانشاه رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان کرمانشاه جناب آقای عزت الله پرنیان باهام تماس گرفتن وباهم دراین باره صحبت های انجام دادیم

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : مطالب های مختلف من

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

سلام رفقااین شعرحرف های خوبی درش هست شنیدین میگن دنیاداره مکافاته اگه باپدرمادرامون اینطوری کنیم حتمابچه هامون باهامون اینطوری می کنندشک نکنید.تاپست بعدیاعلی

آهای آدماپدرومادرخانه سالمندان نیست جاشون

دلم میخوادبگم به اون پسرای قدکشیده

اززحمت وشب بیداری های پدرومادربه اینجارسیده

دلم میخوادبگم آهای جوان خوش تیپ ورعنا

حق زحمت پدرومادرت این هست بمونن تنها

دلم میخوادبگم فک کردی بودی همینجوری

نه جان من چه شب های مادرشیرت داده باصبوری

دلم میخوادبگم پدرومادرپای توجوانیشون ودادن

به خاطرت چه دردی کشیدن وحالاازپاافتادن

دلم میخوادبگم حالاحقشون خانه سالمندانه

ماه به ماه بهشون سرنزنی وگرفتاری وکنی بهانه

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن