معلولیت محدودیت نیست(شعرهای شاعری توانمند)
خودمان را با کلمه (تا قسمت چه باشد) گول می زنیم قسمت ارادیه من و توست
تبلیغات

معلولیت محدودیت نیست
جهت ارتباط آنلاین بامدیریت برروی شکلک کلیک کنید
onLoad and onUnload Example


نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ سه شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۴

عکس صفحه نخست سایت

توجه این پست ثابت است وپست های جدیددرزیراین پست قرارخواهندگرفت.مدیریت وب سایت معلولیت محدودیت نیست

(شعرهای شاعری توانمند)

سلام من سیداحسن احمدی ساکن استان کرمانشاه شهرستان پاوه روستای خانقاه هستم وقتی متولدشدم فلج مادرزادبودم باداداش کوچکم توی خانه چهارکلاس درس خوانده ام ازسال هشتادوسه شعرمی نویسم سال هشتادوهشت توانستم مصاحبه ای باشبکه استانی کرمانشاه داشته باشم ودرهمان سال چندی ازاشعارم درشبکه های ماهواره ایMI TVوPDFدربرنامه شعرشماصدای شماپخش شدسال هشتادونه بادوتاروزنامه استان مصاحبه داشتم واواخره سال هشتادونه بامجله پیک توانافعالیت خودراآغازکردم سال نودادامه تحصیلم راآغازکردم وپنجم ابتدایی روخواندم سال نودویک به دلیل آمدن پایه ششم ابتدایی ششم ابتدایی را هم ادامه دادم امابه دلیل نیامدن امتحانات ششم ابتدایی وافتادن امتحان به سال آینده بایدصبرمی کردم سال نودودوپایه ششم ابتدایی روهم به اتمام رساندم ویک خدمات کامپیوتری درخانه راه انداختم وبه زودی مکانش رابه یک مغازه تغییرخواهم دادسال نودوسه مغازه خدمات کامپیوتری روستای خانقاه روراه اندازی کردم سال نودوچهارادامه تحصیلم رادرمقطع سال سوم راهنمایی ادامه دادم ودرخردادماه سال نودوپنج باموفیقت قبول شدم ودرسال نودوپنج توانستم مجدداباکمک دوست بازیگرم آقای خسروشهرازباشبکه استانی کرمانشاه مصاحبه داشته باشم ودرماه رمضان سال نودوپنج درتیترارژوآیتم های مردمی برنامه ماه عسل ودرروزعیدسعیدفطربه صورت زنده دربرنامه ماه عسل حضورداشته باشم باورم براین است معلولیت نمیتواندباعث محدودیت شودوانسان اگربخواهددرهرشرایطی به موفقیت های بزرگ خواهدرسیدوهمچنان درحال نوشتن شعرهستم وتمامی اشعاری که دروب سایتم هستندنوشته خودم هستند.اگردوست داریدبیشترازمن بدانیدپیشنهادمی کنم درادامه حتماپروفایلم رامطالعه فرمایید.

پروفایل من

مشخصات فردی

نام:سیداحسن احمدی

تاریخ تولد:۲۱آذر۱۳۶۸

محل سکونت:استان کرمانشاه شهرستان پاوه روستای خانقاه

درباره من

دلی ساده دارم.زودباورم.زودوابسته میشم ودل کندن ازیک ارتباط خیلی بهم ضربه میزنه.برای رفیقام هرکاری انجام میدم.ازدروغ بیزارم زبونم وببرن دروغ نمیگم حتی اگه به ضررم باشه.ازغروروآدم مغرورخوشم نمیادبه هیچ وج.ازجواب ندادنsmsخیلی بدم میاداین کاروبی احترامی میدونم.وقتی به کسیsmsمیدم اگه جواب نده بازsmsمیدم که رسید.تک زنگ زدن ودوست دارم بخصوص وقتی طرف مقابل خاص باشه.اگه درحقم هزاربارم نامردی بشه زودمی بخشم چون ازکینه وگذشت نکردن بدم میادمگراینکه بدونم بهم دروغ گفتن چون وقتی بدونم کسی دروغ گفته خیلی ناراحت میشم.دوستانم میگن خیلی گیرمیدم ولی فقط زیادی کنجکاوم.خیلی دوست دارم بادوستان هم نوعم درارتباط باشم بخصوص ازطریق چت.به قسمت خیلی اعتقادندارم آدم باتلاش می تونه به هرچیزی برسه.خیلی شیطونم خیلی لوسم ولوس بازی ودوست دارم.عصرای پنجشنبه خیلی آرومم می کنه حس خوبی بهش دارم.اززمستون خیلی خوشم نمیادچون بیشترتوخونه می مونم ومثل تابستونانمی تونم برم بالکن یاپنجره بازکنم وبیرون ونگاه کنم.آهنگ های میذارم روی وب سایتم که حرف دلم وبزنن.خیلی دوست دارم تویک تیم والیبال معلولان فعالیت کنم ویکی ازآرزوهای همیشگیم هست امابه خاطره مکان زندگیم ازش محرومم.بااینکه خیلی روسیاهم ولی عاشق ماه رمضونم بخصوص لحظه افطار.برنامه ماه عسل روهم خیلی دوست دارم البته فقط بااجرای احسان علیخانی نه کس دیگه.عاشق احسان علیخانی هستم انقدرکه دعوت علی ضیاروبه برنامه ماه عسل ردکردم واگه هزارباردیگم دعوت بشم تااحسان نباشه قبول نمی کنم.سایت قبیله هواداران احسان علیخانی وخیلی دوست دارم.ازعشق وعاشقی هم همیشه یک چیزبرام مونده هربارکه عاشق شدم باچشمای خودم به حقیقت رسیدن خیالاتم وبامعشوقم دیدم امابااین تفاوت معشوقم کناریکی دیگه بوداین قصه انقدربرایم تکرارشده که حالم ازهرچی عشق به هم میخوره.وتمام این اشعارکه دروب سایتم قراردارندفقط برای کسی هستش که برای دومین بارمن روعاشق کردواگرهزاربارم عاشق بشوم بازعشق پاکش درقلبم جاودان خواهدماندالبته تازمانی که ازدواج نکرده باشم چون اون موقع یک موی همسرم ونه باعشق دوم بلکه باتمام دنیاعوض نمی کنم واگراین روگفتم دلیل براین نیست که من به عشق دومم هنوزفکرمی کنم بلکه به این دلیل اینطورگفتم خودم راصادقانه به مخاطبم معرفی کنم چون صداقت خیلی برام مهم هست.

تحصیلات:

سطح تحصیلات:دانش آموز

رشته تحصیلی:درآینده کارگردانی

محل تحصیل:منزل شخصی

محل کار:

مغازه خودم.خدمات کامپیوتری روستای خانقاه

مهارت ها:

مدیریت وب سایت معلولیت محدودیت نیست(شعرهای شاعری توانمند)وب سایت نویسی.طراحی سایت وکدنویسی قالب.فتوشاپ.میکس وصداگذاری.کامپیوتر هم اندازه کافی واردهستم.هدرسازی هم کمی بلدم هدرهای وب سایتم وخودم ساختم.ساخت کدآهنگ برای وبلاگ دوستان کسی هم خواست آهنگی بذاره روی وبلاگش بگه براش درست کنم.

علایق:

عاشق رشته کارگردانی هستم وتابهش نرسم کوتاه نمیام.

دوست عزیزوصمیمی بازیگرم آقای….. برنامه شماوسیما

کتاب موردعلاقه:

کتاب های شعربخصوص شعرمریم حیدرزاده

فیلم وسریال:

فقط فیلم وسریال ایرانی سریال خانه به دوش روهزاربارم ببینم بازازدیدنش سیرنمیشم

موسیقی موردعلاقه:

استادشجریان.همایون شجریان.ایرج بسطامی.

ایرج غزل.علیرضاافتخاری.حسام الدین سراج.محمداصفهانی.

احسان خواجه امیری.پیام عزیزی.مرتضی پاشایی.بهنام صفوی.رضاصادقی عزیزم

ورزش موردعلاقه

والیبال

  عکس تلگرامدسته بندی مطلب : پروفایل من

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۵

38

سلام رفقای خوبم پنجشنبه گذشته من مهمونی ویژه داشتم آقای قاسم وثوقی رئیس اداره کل آموزش وپرورش متوسطه استان کرمانشاه به نمایندگی مدیرکل آموزش وپرورش استان کرمانشاه پس دیدن برنامه ماه عسل وحضورمن دراین برنامه تصمیم به دیدن من گرفته بودن وآقای وثوقی به همراه چندنفرازمسئولین محترم قبول زحمت کرده بودن وتشریف آورده بودن برای بحث درس من که توی عکس وفیلم های که براتون میذارم تقدیم می کنم حتمانگاه کنیداتفاقات خوبی درش هست.برای این اتفاقات خوب ممنون وشاکرخداوندهستم وتشکرویژه ای ازاحسان علیخانی وبرنامه ماه عسل دارم تاپست بعدیاعلی

پدرعزیزم

فیلم های دیدارآقای قاسم وثوقی بااحسن احمدی

دیدارآقای قاسم وثوقی بااحسن احمدی۱

دیدارآقای قاسم وثوقی بااحسن احمدی۲

دیدارآقای قاسم وثوقی بااحسن احمدی۳

رفقاببخشیدکلیپ سوم چون عمودی گرفته شده نمی شدزیرنویس کنم ببخشید

این هم لینک گزارش سایت پاوه پرس راجع همین دیداراگه دوست داشتیدنگاه کنید

گزارش سایت پاوه پرس درباره احسن احمدیدسته بندی مطلب : مطالب های مختلف من

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵

37

سلام رفقاضمن تسلیت فرارسیدن ایام محرم امیدوارم عزاداری هاتون قبول باشه التماس دعادارم برای یک بیمارواجابت یک حاجتم همین

این شعروبرای محرم نوشتم خیلی دوسش دارم اینم ویدیوی دکلمه همین شعردانلودکنیدتاپست بعدیاعلی

حاجت همه رارواکنی کسی ودست خالی نذاری

 

بازم محرم رسیدواسه امام حسین کنیم عزاداری

توهردلی بغض هست وگریه وزاری

پارچه های سیاه وبه درودیوارشهرکنین آویزون

آخ که دلم واسه سینه زدن می کنه بی قراری

این یک ماه دل کسی نیست شاد

آخه امام حسین شهیدشده ثانیه ثانیش حس یتم بودن وداری

دلت می گیره وقتی به یادلب تشنش میوفتی

شرمت میادآب روی لبات بذاری

نمیدونم چه حسیه تواین یک ماه

دست ازهرگناهی برمیداری

چه لذتی داره لیاقت داشتن وتوهیئت هابودن

همه دست به دست هم میدن وکمک می کنن توهرکاری

آره بوی محرم میادوقتش خودمون وکنیم حاضر

میونه این هیاهوهواست باشه دلت وجانذاری

دلت وببرهیئت بغضت وبشکن

بخواه ازخداوامام حسین هرحاجتی که داری

انشاالله تواین یک ماه هرچی که میخوای

ازلطف وبرکتش به دست بیاری

یاامام حسین امسال ازت میخوام عزاداری مون وکنی قبول

حاجت همه رارواکنی کسی ودست خالی نذاری

۹۲/۸/۱۱روزشنبه ساعت۱۱:۲۴دقیقه

حاجت همه رارواکنی کسی ودست خالی نذاریدسته بندی مطلب : دانلوددکلمه اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵

36

سلام رفقابازم یک قسمت دیگه ازقصه درس خواندنم وبراتون می نویسم امسال وقتی باآقای خسروشهرازآشناشدم لطف کردن ولینک چندتاخیریه روبهم دادن منم حقیقت چندوقتی به لینک هامراجعه نکردم بگم که هرسال مشکل هزینه دبیرهام رودارم گفتم فعلاکه خیلی مانده به شروع مدارس زمان گذشت ومن همچنان درفکرهزینه دبیرهام بودم واسه شروع سال تحصیلی جدیدم تااینکه بلخره تصمیم گرفتم به لینک یکی ازخیریه هامراجعه کنم وموضوع ومطرح کنم وقتی بایکی ازمسئولین محترم خیریه آتناسرکارخانم زهراافتخارزاده صحبت کردم ولینک قصه درس خواندنم ودادم خدمت شون مطالعه کردن گفتن که ازاینکه انقدرپشت کارداری خیلی خوشحالم وبهت قول میدم که مشکل هزینه دبیرهات روپرداخت کنیم وباخیال راحت درس بخوانی خیلی خوشحال شدم ومنتظره اقدامات شون ماندم امابازم فکرم درگیربودباخودم می گفتم این موسسه که همه هزینه دبیرهام ونمیده وبایدچه کنم تااینکه روزی تبلیغات کانون قلم چی ودیدم وباهاشون تماس گرفتم وباخانم علومی صحبت کردم کامل توضیح دادم ولینک قصه درس خواندنم وبهشون دادم وگفتن باقلم چی پاوه هماهنگ می کنیم وبهت خبرمیدیم زمان گذشت وتااینکه خانم افتخارزاده بهم گفتن ماتوی شهرستان پاوه یک خانواده هستن که دوست مون هستن ومیان ازنزدیک توروببینن جهت پرکردن فرم وپرسش های موسسه مون من هم باکمال میل قبول کردم وآقای زمانی وهمسرمحترم شون که امیدوارم فامیلی شون ودرست گفته باشم چون حضورذهن ندارم قبول زحمت کردن واومدن دیدنم ویک گفتگوی خیلی صمیمی داشتیم وفرم موسسه آتناراپرکردن وقرارشدبرای خانم افتخارزاده بفرستن ومن منتظرماندم واماوقتی میگن خداآدم وسورپرایزمی کنه واقعاحقیقت داره چندروزگذشت ویک روزتلفن خونه به صدادراومدوقتی جواب دادم یک خانمی بودن به نام خانم بیان لهونی که گفتن که من ازطرف کانون قلم چی پاوه باهات تماس می گیرم وازتهران موضوع توروباهامون مطرح کردن ومیخواهیم بیایم دیدنت وباهات صحبت کنیم فرداصبح خانم لهونی به همراه همکارمحترم شون آقای محمدمحمدنژاداومدن ومن کل ماجراروبراشون تعریف کردم وقتی کارنامم ودیدن وباتوجه به خواندن سه مقطع دریک سال ازنمراتم راضی بودن وگفتن مابایک خیریه درتهران هماهنگ کردیم وهزینه کل دبیرهات امسال توسط این خیریه وکانون قلم چی پرداخت میشه اون روزهم گذشت ومن اصلابه ذهنم نمی رسیدکه خیریه ای که آقای محمدنژادوخانم لهونی گفتن همون خیریه آتناباشه واین هست که میگم خداسورپرایزم کردتابعدتوسط یکی ازکارمندهای خیریه آتنافهمیدم کانون قلم چی وخیریه آتناباهم هماهنگ کردن وقرارشدهزینه دبیرهام وبه پردازن وامروزباهمکاری موسسه آتناوزحمت آقای محمدنژادکتاب های درسیم وهرآنچه نیازبودکه آقای محمدنژادزحمت تهیه اش روکشیدن برام آوردن وقرارهست ازشنبه کلاس های درسی من شروع بشه وازاین جهت خیلی خوشحالم وازخداوندممنون وسپاس گذارم باهمه بدی هام انقدرهوام وداره وحواسش بهم هست واینطوری برام سبب سازی می کنه که درسم وبخوانم وبه امیدخدامن امسال سال اول دبیرستان ومی خوانم وانتخاب رشته ام انجام دادم اون هم چه رشته ای رشته انسانی که انشاءالله درمقطع دانشگاه بتوانم برم رشته موردعلاقه ام کارگردانی والان ازنوشتن این کلامت انقدرذوق دارم که دلم میخوادصدای فریادم دنیاروبگیره وبگم به خودم افتخارمی کنم برای رسیدن به عشقم کارگردانی درمقابل سختی هاجانزدم ودارم به رسیدنش نزدیک میشم وروزی میرسه بارسیدن به کارگردانی به گوش جهانیان میرسانم اگرعاشق واقعی باشی حتمابه عشقت میرسی

درآخرازخداوندممنونم که باهمه غرزدنام بازم هوام وداره وکمکم می کنه ازموسسه آتناوخانم افتخارزاده وهمکارمحترم شون ممنون هستم برام زحمت کشیدن ازکانون قلم چی تشکرمی کنم ازخانم علومی تشکرمی کنم لطف کردن ومن وبه کانون قلم چی پاوه معرفی کردن خیلی ازشون ممنونم ازخانم بیان لهونی وبه ویژه آقای محمدمحمدنژادکه کارمندکانون قلم چی پاوه هستندخیلی تشکرمی کنم زحمت هماهنگی دبیرهاوخریدکتاب ووسایل درسیم وکشیدن خیلی ازتون ممنون هستم خداپشت وپناه تون باشه انشاءالله من هم بتوانم دردرس هایم موفق باشم وزحمت های شماعزیزان وجبران کنم انشاءالله.التماس دعادسته بندی مطلب : قصه درس خواندن من

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ پنج شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۵

35

ای دل باتودارم دعواحسابی

ای دل باتودارم دعواحسابی
ازتومی کشم این همه زجروبی تابی
ای دل بسه دست ازسرم بردار
درپیه خواسته های توهرچه خواست برسرم آوردروزگار
ای دل بشین وبه سازباتنهای
من خسته ام ازهرشکست وآخرش رسوای
ای دل هرجاخواهی مرا می کشانی
آخرش من می مانم وتووپریشانی
ای دل دست ازسرم بردار
به حرف توگوش کردن فقط مراکردخار
ای دل بشین وبه سازباتنهای
من خسته ام ازهرشکست وآخرش رسوای
ای دل این روزهاازتوخسته ام
بارهابه دست توشکسته ام
ای دل من دگرندارم توان
بدمی شوندتمام آدم های که اول هستن مهربان
ای دل بشین وبه سازباتنهای
من خسته ام ازهرشکست وآخرش رسوای
ای دل میدانم توهم خسته ای
باهرکه وفاکردی آخرش شکسته ای
ای دل فدای یک رنگی ومهربانیت
میدانم حال دردوپریشانیت
ای دل بشین وبه سازباتنهای
من خسته ام ازهرشکست وآخرش رسوای
ای دل گربرسرت زدم فریاد
ازسره غم هست آخه هستش خیلی زیاد
ای دل که توی همه داروندارم
باهمه دردات وسادگیات بازدوستت دارم
۹۲/۱۰/۲۸شب شنبه ساعت۱۹:۱۸دقیقهدسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۵

34

سلام دوستان گلم این بارهم قسمتی دیگرازقصه درس خواندنم رابراتون می گذارم عزیزانی هم قسمت های قبلی قصه درس خواندن من ونخواندن می توانندبامراجعه به قسمت موضوعات سایت وکلیک برروی قصه درس خواندن من قسمت های قبلی رومطالعه فرماییند

درقسمت چهارم گفتم که درسم درمقطع سال سوم راهنمایی شروع شده بودومشکل نداشتن دبیرپنج تاازکتاب های درسیم روداشتم اماچه اتفاقاتی افتاد همانطورکه گفتم من بایدمقطع های هفتم وهشتم رومرورمی کردم ودرنهایت مقطع نهم یاهمان سال سوم راهنمایی شروع می کردم واین خیلی سخت بودودرزمان چندین ماه سه مقطع راهم زمان خواندن واقعاسخت بودازهمه درس هادرس ریاضی خیلی سخت بودوبااینکه هردوکتاب هفتم وهشتم رامرورکرده بودیم متاسفانه ریاضی سال سوم برام خیلی سخت بودودرنهایت بامشورت بادبیرریاضی ودبیرعربی ریاضی راادامه ندادم ودیگرمطالعه اش نکردم وتایم ریاضی رابه درس های دیگردادم وباهمه سختی هاسه مقطع درس راخواندم اماکتاب های هم که دبیرنداشتن پرس وجوکه کردم چندتاشون برای امتحان نمیومدن ومانده بودکتاب مطالعات وفارسی که خدارشکرتوسط یکی ازخواهرهای مهربانم هزینه دبیرفارسی پرداخت شدوبرای مطالعات هم دبیرم لطف کردن وبدونه هزینه درسم دادن امااینم بگم نزدیک دوماه من ازکتاب مطالعات عقب افتادم چون قراربودتوسط دبیرعربیم دبیرمطالعات برام بیادولی متاسفانه بااینکه دبیرعربیم خیلی زحمت کشیدن امادبیرمطالعات بدقولی کردونزدیک دوماه وعده های امروزفردابهم میدادوهمین باعث شدعقب بیوفتم ویک دبیرهم توسط دبیرریاضیم بهم معرفی شدکه ایشون هم بعدیک ماه امروزفرداکردن آمدن ومی گفتن فقط چندجلسه هم میان که همون جلسه اول من ازشون تشکرکردم ودیگرنیامدن چون ازروش درس شون چیزی یادنگرفتم تااینکه به یکی ازدبیرهای محترم مطالعات که اهل خانقاه هم هستندگفتیم وایشان لطف کردن قبول زحمت کردن وقرارشدبعدازتعطیلات سال نوتشریف بیارندوشروع کنیم بعدازتعطیلات ایشون لطف کردن وتشریف آوردن کتاب مطالعات بیست وچهاردرس بوددبیرمطالعاتم گفتندکه چون امتحانات نوبت اول برگذارشده وتوهم طرح جامع میخوانی وامتحانات نوبت اول نداشتی بهترهست ازدرس سیزدهم شروع کنیم چون دوازده درس اول برگزارشده ومادرس راشروع کردیم ونزدیک امتحانات متوجه شدیم که اینطورنیست وکل کتاب مطالعات امتحان گرفته میشه وماهم نمی رسیدیم حتی انقدرتایم مون کم بودبااینکه چندجلسه هم دودرس دودرس می خواندیم امادوازده درسی روهم که ازدرس سیزدهم شروع کردیم ونتوانستیم کامل تمام کنیم ومن مجبورشدم ازدرس یک تادوازدهم وقراربودامتحان گرفته نشه وچنددرسی روهم که گفتم به علت نبودوقت بخوانیم خودم به صورت فشرده خواندم الان که فکرش ومی کنم باورم نمیشه بااین شرایط سخت چطورتوانستم سه مقطع رابخوانم ولی شکرخداپیشرفتم وتااینکه به امتحانات رسیدیم وازیکم اردیبهشت امتحانات شروع شدبه خاطره شروع ماه رمضان واین فشردگی واقعاسخت بودخیلی هم دبیرعربیم زحمت کشیدکه قبول کنندومثل سال های قبل امتحانات ودرخانه ازم بگیرندامامتاسفانه قبول نکردن ودرشب اولین امتحان باهام تماس گرفتندوگفتندبایدبرم سرجلسه امتحانات ومن فردابه کمک پدرم وداداشیم عرفان احمدی هردوروزیک باررفتم سرجلسه وامتحان هام ودادم

فقط خداروشکردیگرامتحانات هفتم وهشتم روهم نگرفتن وفقط امتحانات نهم بودوازاین جهت شانس آوردم اماهمونطوردرقسمت سوم قصه درس خواندنم گفتم خیرین ودبیرهام خیلی زحمت کشیدن وبایدانجام وظیفه کنم وازشون تشکرکنم اول ازهمه ازخیریه دانشجویی امام علی(ع)وخیرمحترم آقای محمودصدف ممنون وسپاسگذارم هزینه دبیرعربی راپرداخت کردن وهمچنان مثل سال های قبل من راحمایت می کنندازمنشی شون که هماهنگی های واریزمبلغ ماهانه روانجام میدادن ومتاسفانه اسم وفامیلی شان رانمیدانم ممنونم ازدوست خوبم آقای جعفردانش پروررابط من وآقای صدف هستندممنون وسپاسگذارم ازسرکارخانم فرزانه کردستانی که زحمت هزینه دبیرریاضی وپرداخت کردن ممنونم وشرمندش هستم متاسفانه ازدرس ریاضی نتیجه خوبی نگرفتم وهزینه زیادی توسط ایشون پرداخت شداماهمینقدربگم بخداقسم تقصیرمن نبودازآبجی نسرین عزیزم ممنونم هزینه دبیرزبان راپرداخت کردن ازخواهرعزیزم خانم صدیقه موسوی ممنونم مبلغی روبهم کمک کردن وصرف ثبت نام امتحانات شدومبلغی هم برای سال پیش روی تحصیلیم کمک کردن ممنون وسپاس گذارخانم باران جعفری هستم معاون محترم مدرسه بعثت دراستان هرمزگان شهرستان رودان که مشاوره زیادی بهم دادن وخیلی هم تلاش کردن خیرینی پیداکنندبهم کمک کننداماقسمت نشدخانم جعفری خیلی ممنون اززحمات تون خداپشت وپناه تون باشه ازدبیرهام ممنون هستم ازدبیرعربی آقای ایرج طاهرپورممنون هستم خیلی برام زحمت کشیدن ازدبیرریاضی آقای مهدی قادرزاده ممنونم ازدبیرفارسی آقای محمدشریف قادری ممنونم یک تشکرویژه ازدبیرهام آقای سیدضیاالدین فخری دبیرعلوم وآقای فریدون نادری دبیرمطالعات دارم بدونه هیچ هزینه ای قبول زحمت کردن ودرسم دادن ازدبیرزبان سرکارخانم گلاویژشهسواری ممنونم ازآقای مهدی کرمی مسئول امتحانات  وآقای بختیارمرادی تشکرمی کنم خیلی ازتون ممنون هستم خیرین محترم دبیرهای عزیزم انشاءالله خداخیرتون بده چون اگرزحمات وحمایت های شمانبودواقعامن نمی توانستم به این جای که هستم برسم ودرآخرازبرادرم سیدعرفان احمدی خیلی تشکرمی کنم برای بردنم سرجلسه امتحانات وهماهنگی هاخیلی زحمت کشیدن

وحرف آخرامسال ازلطف خدااتفاقات خوبی افتاده وازلحاظه هزینه دبیرهام برای شروع سال تحصیلی پیش روقرارهست حمایت بشم وانشاءالله باشروع مدارس توضیح کاملش ومیذارم واینکه کارنمم ومیذارم نمراتم باتوجه به شرایط وخواندن سه مقطع هم زمان خوبه خداروشکربه امیدپیشرفت های بیشترورسیدن به کارگردانیدسته بندی مطلب : قصه درس خواندن من