معلولیت محدودیت نیست(شعرهای شاعری توانمند)
خودمان را با کلمه (تا قسمت چه باشد) گول می زنیم قسمت ارادیه من و توست
ابزارهای سایت
تبلیغات

معلولیت محدودیت نیستonLoad and onUnload Example


نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ سه شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۴

توجه این پست ثابت است وپست های جدیددرزیراین پست قرارخواهندگرفت.مدیریت وب سایت معلولیت محدودیت نیست

(شعرهای شاعری توانمند)

سلام من سیداحسن احمدی ساکن استان کرمانشاه شهرستان پاوه روستای خانقاه هستم وقتی متولدشدم فلج مادرزادبودم باداداش کوچکم توی خانه چهارکلاس درس خوانده ام ازسال هشتادوسه شعرمی نویسم سال هشتادوهشت توانستم مصاحبه ای باشبکه استانی کرمانشاه داشته باشم ودرهمان سال چندی ازاشعارم درشبکه های ماهواره ایMI TVوPDFدربرنامه شعرشماصدای شماپخش شدسال هشتادونه بادوتاروزنامه استان مصاحبه داشتم واواخره سال هشتادونه بامجله پیک توانافعالیت خودراآغازکردم سال نودادامه تحصیلم راآغازکردم وپنجم ابتدایی روخواندم سال نودویک به دلیل آمدن پایه ششم ابتدایی ششم ابتدایی را هم ادامه دادم امابه دلیل نیامدن امتحانات ششم ابتدایی وافتادن امتحان به سال آینده بایدصبرمی کردم سال نودودوپایه ششم ابتدایی روهم به اتمام رساندم ویک خدمات کامپیوتری درخانه راه انداختم وبه زودی مکانش رابه یک مغازه تغییرخواهم دادسال نودوسه مغازه خدمات کامپیوتری روستای خانقاه روراه اندازی کردم سال نودوچهارادامه تحصیلم رادرمقطع سال سوم راهنمایی ادامه دادم ودرخردادماه سال نودوپنج باموفیقت قبول شدم ودرسال نودوپنج توانستم مجدداباکمک دوست بازیگرم آقای خسروشهرازباشبکه استانی کرمانشاه مصاحبه داشته باشم ودرماه رمضان سال نودوپنج درتیترارژوآیتم های مردمی برنامه ماه عسل ودرروزعیدسعیدفطربه صورت زنده دربرنامه ماه عسل حضورداشتم بازم درسال نودوپنج به مناسبت روزجهانی معلولان باشبکه زاگرس استان کرمانشاه ودربخش خبرمصاحبه داشتم باورم براین است معلولیت نمیتواندباعث محدودیت شودوانسان اگربخواهددرهرشرایطی به موفقیت های بزرگ خواهدرسیدوهمچنان درحال نوشتن شعرهستم وتمامی اشعاری که دروب سایتم هستندنوشته خودم هستند.اگردوست داریدبیشترازمن بدانیدپیشنهادمی کنم درادامه حتماپروفایلم رامطالعه فرمایید.

پروفایل من

مشخصات فردی

نام:سیداحسن احمدی

تاریخ تولد:۲۱آذر۱۳۶۸

محل سکونت:استان کرمانشاه شهرستان پاوه روستای خانقاه

درباره من

دلی ساده دارم.زودباورم.زودوابسته میشم ودل کندن ازیک ارتباط خیلی بهم ضربه میزنه.برای رفیقام هرکاری انجام میدم.ازدروغ بیزارم زبونم وببرن دروغ نمیگم حتی اگه به ضررم باشه.ازغروروآدم مغرورخوشم نمیادبه هیچ وج.ازجواب ندادنsmsخیلی بدم میاداین کاروبی احترامی میدونم.وقتی به کسیsmsمیدم اگه جواب نده بازsmsمیدم که رسید.تک زنگ زدن ودوست دارم بخصوص وقتی طرف مقابل خاص باشه.اگه درحقم هزاربارم نامردی بشه زودمی بخشم چون ازکینه وگذشت نکردن بدم میادمگراینکه بدونم بهم دروغ گفتن چون وقتی بدونم کسی دروغ گفته خیلی ناراحت میشم.دوستانم میگن خیلی گیرمیدم ولی فقط زیادی کنجکاوم.خیلی دوست دارم بادوستان هم نوعم درارتباط باشم بخصوص ازطریق چت.به قسمت خیلی اعتقادندارم آدم باتلاش می تونه به هرچیزی برسه.خیلی شیطونم خیلی لوسم ولوس بازی ودوست دارم.عصرای پنجشنبه خیلی آرومم می کنه حس خوبی بهش دارم.اززمستون خیلی خوشم نمیادچون بیشترتوخونه می مونم ومثل تابستونانمی تونم برم بالکن یاپنجره بازکنم وبیرون ونگاه کنم.آهنگ های میذارم روی وب سایتم که حرف دلم وبزنن.خیلی دوست دارم تویک تیم والیبال معلولان فعالیت کنم ویکی ازآرزوهای همیشگیم هست امابه خاطره مکان زندگیم ازش محرومم.بااینکه خیلی روسیاهم ولی عاشق ماه رمضونم بخصوص لحظه افطار.برنامه ماه عسل روهم خیلی دوست دارم البته فقط بااجرای احسان علیخانی نه کس دیگه.عاشق احسان علیخانی هستم انقدرکه دعوت علی ضیاروبه برنامه ماه عسل ردکردم واگه هزارباردیگم دعوت بشم تااحسان نباشه قبول نمی کنم.سایت قبیله هواداران احسان علیخانی وخیلی دوست دارم.ازعشق وعاشقی هم همیشه یک چیزبرام مونده هربارکه عاشق شدم باچشمای خودم به حقیقت رسیدن خیالاتم وبامعشوقم دیدم امابااین تفاوت معشوقم کناریکی دیگه بوداین قصه انقدربرایم تکرارشده که حالم ازهرچی عشق به هم میخوره.وتمام این اشعارکه دروب سایتم قراردارندفقط برای کسی هستش که برای دومین بارمن روعاشق کردواگرهزاربارم عاشق بشوم بازعشق پاکش درقلبم جاودان خواهدماندالبته تازمانی که ازدواج نکرده باشم چون اون موقع یک موی همسرم ونه باعشق دوم بلکه باتمام دنیاعوض نمی کنم واگراین روگفتم دلیل براین نیست که من به عشق دومم هنوزفکرمی کنم بلکه به این دلیل اینطورگفتم خودم راصادقانه به مخاطبم معرفی کنم چون صداقت خیلی برام مهم هست.

تحصیلات:

سطح تحصیلات:دانش آموز

رشته تحصیلی:درآینده کارگردانی

محل تحصیل:منزل شخصی

محل کار:

مغازه خودم.خدمات کامپیوتری روستای خانقاه

مهارت ها:

مدیریت وب سایت معلولیت محدودیت نیست(شعرهای شاعری توانمند)وب سایت نویسی.طراحی سایت وکدنویسی قالب.فتوشاپ.میکس وصداگذاری.کامپیوتر هم اندازه کافی واردهستم.هدرسازی هم کمی بلدم هدرهای وب سایتم وخودم ساختم.ساخت کدآهنگ برای وبلاگ دوستان کسی هم خواست آهنگی بذاره روی وبلاگش بگه براش درست کنم.

علایق:

عاشق رشته کارگردانی هستم وتابهش نرسم کوتاه نمیام.

دوستان عزیزوصمیمی بازیگرم استاد امین تارخ و استاد خسرو شهراز

برنامه شماوسیما و برنامه ماه عسل

کتاب موردعلاقه:

کتاب های شعربخصوص شعرمریم حیدرزاده

فیلم وسریال:

فقط فیلم وسریال ایرانی سریال خانه به دوش روهزاربارم ببینم بازازدیدنش سیرنمیشم

موسیقی موردعلاقه:

استادشجریان.همایون شجریان.ایرج بسطامی.

ایرج غزل.علیرضاافتخاری.حسام الدین سراج.محمداصفهانی.

احسان خواجه امیری.مرتضی پاشایی.بهنام صفوی.رضاصادقی عزیزم.مهدی یراحی

ورزش موردعلاقه

والیبال.پرتاب نیزه

اشعار و مطالب احسن احمدی را در اینستاگرام و کانال (شعرهای شاعری توانمند)دنبال کنید

                  دسته بندی مطلب : پروفایل من

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵

سلام رفقاامیدوارم خوب باشیدبوی عیدداره میادانشاءالله پیشاپیش سال نوتون مبارک باشه امیدوارم حال خوبی داشته باشیداین روزاخیلی غصه دارم خاطرات داره خفم می کنه وهیچ کاری نمی تونم کنم امیدوارم شعرم ودوست داشته باشیدتاپست بعدیاعلی

آرام جانم توکه انقدرنبودی بی وفا

آرام جانم توکه انقدرنبودی بی وفا

میخوام ازت بپرسم چی اومدبه سرعشق ما

آرام جانم من وتوقول وقراری داشتیم

حالابگوببینم چراهمدیگروسرکارگذاشتیم

آرام جانم من که هنوزهمون عاشق ودیونم

نوشتی که پای حرفم موندن ونمی تونم

آرام جانم میدونی چی به سرم میاری

نوشتی حال عشق وعاشقی ونداری

آرام جانم من به عشق تومی کشم نفس

تونوشتی تمومش کنیم همین وبس

آرام جانم من که نوشتم برایت بدان بی توکم میارم

امانوشت رفت واسه همیشه ورنگ پاییزگرفت زندگی مثل بهارم

آرام جانم حال نیستی ببینی روزگارم

بی توروزروشنم شدچوشب تارم

آرام جانم دل به دیگری داد

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

سلام رفقاهمیشه وقتی پست می گذارم به عنوان پست خیلی فکرمی کنم حتی برای عنوان بعضی ازپست هابرای نوشتن شون درسایتم سال هاانتظارکشیدم برای مثال عنوان پست اعلام حضورم دربرنامه ماه عسل احسن احمدی پس از ۹ سال مهمان برنامه ماه عسل شدسال هامن درخیالم به این عنوان فکرمی کردم وبرایش تلاش می کردم تااینکه درنهایت این عنوان را درسایتم درج کردم

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : مطالب های مختلف من

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

سلام رفقااین شعروکه براتون می گذارم سال ۸۷ ازشبکه ماهواره ای PDF دربرنامه شعرشماصدای شما دکلمه وپخش شده که خیلی دوسش دارم کلیپش وبراتون می گذارم اگه دوست داشتیددانلودکنیدمرسی.تاپست بعدیاعلی

اینم بمونه تووروزگارنخواستیدمن وتوبشیم یار

دلم خیلی ازت خونه روزگارم

به دست توپاییزی شده لحظه های پرازبهارم

چراتودست ازسرم برنمیداری

چراهرجاشادی میاد واسه من توغم میگذاری

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : دانلوددکلمه اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵

سلام رفقامیخوام قسمت ششم قصه درس خواندنم وبراتون بنویسم دوستانی هم قسمت های قبلی قصه درس خواندنم ومطالعه نکردن می توانندبامراجعه به قسمت موضوعات سایت وکلیک برروی گزینه قصه درس خواندن من قسمت های قبلی ومطالعه کنند.

همانطورکه درقسمت قبل گفتم آقای محمدنژاددبیرهاروبرام هماهنگ کردودرس خواندنم شروع شدامایک مشکل بزرگ داشتم واینکه من چطوری پانزده کتاب رابخوانم وباآمدن هردبیرودرس دادن کتاب های مربوطه اش چطوری به درس های دیگه برسم وخیلی سخت بودتااینکه نزدیک یک ماه به این روش گذشت توسط دبیرعزیزم آقای ایرج طاهرپورمطلع شدم که نحوه امتحانات به اینگونه هست ترم اول هشت کتاب امتحان گرفته میشه وترم بعدهفت کتاب واین خبرخوبی بود

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : قصه درس خواندن من

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵

سلام رفقای عزیزم دراین پست یک خبردارم خبری ازبرآورده شدن یکی ازآرزوهایم من همیشه آرزوم بوددریک ورزش ویژه معلولین فعالیت داشته باشم و وقتی آقای قاسم وثوقی به دیدن من اومدن من بهشون گفتم خیلی دوست دارم دریک ورزش ویژه معلولین فعالیت کنم ودرنهایت به المپیک برسم ۱۲ آذرهم که گفته بودم رئیس محترم آموزش وپرورش شهرستان پاوه آقای مختاربرزگرفردبه دیدنم اومده بودن ومن خدمت ایشان هم این درخواست وبیان کردم وباتوجه به پیگیری این عزیزان چندروزبعد

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : مطالب های مختلف من