معلولیت محدودیت نیست(شعرهای شاعری توانمند)
خودمان را با کلمه (تا قسمت چه باشد) گول می زنیم قسمت ارادیه من و توست
تبلیغات

معلولیت محدودیت نیست




جهت ارتباط آنلاین بامدیریت برروی شکلک کلیک کنید




onLoad and onUnload Example






نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ سه شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۴

عکس صفحه نخست سایت

توجه این پست ثابت است وپست های جدیددرزیراین پست قرارخواهندگرفت.مدیریت وب سایت معلولیت محدودیت نیست

(شعرهای شاعری توانمند)

سلام من سیداحسن احمدی ساکن استان کرمانشاه شهرستان پاوه روستای خانقاه هستم وقتی متولدشدم فلج مادرزادبودم باداداش کوچکم توی خانه چهارکلاس درس خوانده ام ازسال هشتادوسه شعرمی نویسم سال هشتادوهشت توانستم مصاحبه ای باشبکه استانی کرمانشاه داشته باشم ودرهمان سال چندی ازاشعارم درشبکه های ماهواره ایMI TVوPDFدربرنامه شعرشماصدای شماپخش شدسال هشتادونه بادوتاروزنامه استان مصاحبه داشتم واواخره سال هشتادونه بامجله پیک توانافعالیت خودراآغازکردم سال نودادامه تحصیلم راآغازکردم وپنجم ابتدایی روخواندم سال نودویک به دلیل آمدن پایه ششم ابتدایی ششم ابتدایی را هم ادامه دادم امابه دلیل نیامدن امتحانات ششم ابتدایی وافتادن امتحان به سال آینده بایدصبرمی کردم سال نودودوپایه ششم ابتدایی روهم به اتمام رساندم ویک خدمات کامپیوتری درخانه راه انداختم وبه زودی مکانش رابه یک مغازه تغییرخواهم دادسال نودوسه مغازه خدمات کامپیوتری روستای خانقاه روراه اندازی کردم سال نودوچهارادامه تحصیلم رادرمقطع سال سوم راهنمایی ادامه دادم ودرخردادماه سال نودوپنج باموفیقت قبول شدم ودرسال نودوپنج توانستم مجدداباکمک دوست بازیگرم آقای خسروشهرازباشبکه استانی کرمانشاه مصاحبه داشته باشم ودرماه رمضان سال نودوپنج درتیترارژوآیتم های مردمی برنامه ماه عسل ودرروزعیدسعیدفطربه صورت زنده دربرنامه ماه عسل حضورداشته باشم باورم براین است معلولیت نمیتواندباعث محدودیت شودوانسان اگربخواهددرهرشرایطی به موفقیت های بزرگ خواهدرسیدوهمچنان درحال نوشتن شعرهستم وتمامی اشعاری که دروب سایتم هستندنوشته خودم هستند.اگردوست داریدبیشترازمن بدانیدپیشنهادمی کنم درادامه حتماپروفایلم رامطالعه فرمایید.

پروفایل من

مشخصات فردی

نام:سیداحسن احمدی

تاریخ تولد:۲۱آذر۱۳۶۸

محل سکونت:استان کرمانشاه شهرستان پاوه روستای خانقاه

درباره من

دلی ساده دارم.زودباورم.زودوابسته میشم ودل کندن ازیک ارتباط خیلی بهم ضربه میزنه.برای رفیقام هرکاری انجام میدم.ازدروغ بیزارم زبونم وببرن دروغ نمیگم حتی اگه به ضررم باشه.ازغروروآدم مغرورخوشم نمیادبه هیچ وج.ازجواب ندادنsmsخیلی بدم میاداین کاروبی احترامی میدونم.وقتی به کسیsmsمیدم اگه جواب نده بازsmsمیدم که رسید.تک زنگ زدن ودوست دارم بخصوص وقتی طرف مقابل خاص باشه.اگه درحقم هزاربارم نامردی بشه زودمی بخشم چون ازکینه وگذشت نکردن بدم میادمگراینکه بدونم بهم دروغ گفتن چون وقتی بدونم کسی دروغ گفته خیلی ناراحت میشم.دوستانم میگن خیلی گیرمیدم ولی فقط زیادی کنجکاوم.خیلی دوست دارم بادوستان هم نوعم درارتباط باشم بخصوص ازطریق چت.به قسمت خیلی اعتقادندارم آدم باتلاش می تونه به هرچیزی برسه.خیلی شیطونم خیلی لوسم ولوس بازی ودوست دارم.عصرای پنجشنبه خیلی آرومم می کنه حس خوبی بهش دارم.اززمستون خیلی خوشم نمیادچون بیشترتوخونه می مونم ومثل تابستونانمی تونم برم بالکن یاپنجره بازکنم وبیرون ونگاه کنم.آهنگ های میذارم روی وب سایتم که حرف دلم وبزنن.خیلی دوست دارم تویک تیم والیبال معلولان فعالیت کنم ویکی ازآرزوهای همیشگیم هست امابه خاطره مکان زندگیم ازش محرومم.بااینکه خیلی روسیاهم ولی عاشق ماه رمضونم بخصوص لحظه افطار.برنامه ماه عسل روهم خیلی دوست دارم البته فقط بااجرای احسان علیخانی نه کس دیگه.عاشق احسان علیخانی هستم انقدرکه دعوت علی ضیاروبه برنامه ماه عسل ردکردم واگه هزارباردیگم دعوت بشم تااحسان نباشه قبول نمی کنم.سایت قبیله هواداران احسان علیخانی وخیلی دوست دارم.ازعشق وعاشقی هم همیشه یک چیزبرام مونده هربارکه عاشق شدم باچشمای خودم به حقیقت رسیدن خیالاتم وبامعشوقم دیدم امابااین تفاوت معشوقم کناریکی دیگه بوداین قصه انقدربرایم تکرارشده که حالم ازهرچی عشق به هم میخوره.وتمام این اشعارکه دروب سایتم قراردارندفقط برای کسی هستش که برای دومین بارمن روعاشق کردواگرهزاربارم عاشق بشوم بازعشق پاکش درقلبم جاودان خواهدماندالبته تازمانی که ازدواج نکرده باشم چون اون موقع یک موی همسرم ونه باعشق دوم بلکه باتمام دنیاعوض نمی کنم واگراین روگفتم دلیل براین نیست که من به عشق دومم هنوزفکرمی کنم بلکه به این دلیل اینطورگفتم خودم راصادقانه به مخاطبم معرفی کنم چون صداقت خیلی برام مهم هست.

تحصیلات:

سطح تحصیلات:دانش آموز

رشته تحصیلی:درآینده کارگردانی

محل تحصیل:منزل شخصی

محل کار:

مغازه خودم.خدمات کامپیوتری روستای خانقاه

مهارت ها:

مدیریت وب سایت معلولیت محدودیت نیست(شعرهای شاعری توانمند)وب سایت نویسی.طراحی سایت وکدنویسی قالب.فتوشاپ.میکس وصداگذاری.کامپیوتر هم اندازه کافی واردهستم.هدرسازی هم کمی بلدم هدرهای وب سایتم وخودم ساختم.ساخت کدآهنگ برای وبلاگ دوستان کسی هم خواست آهنگی بذاره روی وبلاگش بگه براش درست کنم.

علایق:

عاشق رشته کارگردانی هستم وتابهش نرسم کوتاه نمیام.

دوست عزیزوصمیمی بازیگرم آقای….. برنامه شماوسیما

کتاب موردعلاقه:

کتاب های شعربخصوص شعرمریم حیدرزاده

فیلم وسریال:

فقط فیلم وسریال ایرانی سریال خانه به دوش روهزاربارم ببینم بازازدیدنش سیرنمیشم

موسیقی موردعلاقه:

استادشجریان.همایون شجریان.ایرج بسطامی.

ایرج غزل.علیرضاافتخاری.حسام الدین سراج.محمداصفهانی.

احسان خواجه امیری.پیام عزیزی.مرتضی پاشایی.بهنام صفوی.رضاصادقی عزیزم

ورزش موردعلاقه

والیبال

  عکس تلگرام



دسته بندی مطلب : پروفایل من

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ پنج شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۵

35

ای دل باتودارم دعواحسابی

ای دل باتودارم دعواحسابی
ازتومی کشم این همه زجروبی تابی
ای دل بسه دست ازسرم بردار
درپیه خواسته های توهرچه خواست برسرم آوردروزگار
ای دل بشین وبه سازباتنهای
من خسته ام ازهرشکست وآخرش رسوای
ای دل هرجاخواهی مرا می کشانی
آخرش من می مانم وتووپریشانی
ای دل دست ازسرم بردار
به حرف توگوش کردن فقط مراکردخار
ای دل بشین وبه سازباتنهای
من خسته ام ازهرشکست وآخرش رسوای
ای دل این روزهاازتوخسته ام
بارهابه دست توشکسته ام
ای دل من دگرندارم توان
بدمی شوندتمام آدم های که اول هستن مهربان
ای دل بشین وبه سازباتنهای
من خسته ام ازهرشکست وآخرش رسوای
ای دل میدانم توهم خسته ای
باهرکه وفاکردی آخرش شکسته ای
ای دل فدای یک رنگی ومهربانیت
میدانم حال دردوپریشانیت
ای دل بشین وبه سازباتنهای
من خسته ام ازهرشکست وآخرش رسوای
ای دل گربرسرت زدم فریاد
ازسره غم هست آخه هستش خیلی زیاد
ای دل که توی همه داروندارم
باهمه دردات وسادگیات بازدوستت دارم
۹۲/۱۰/۲۸شب شنبه ساعت۱۹:۱۸دقیقه



دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۵

34

سلام دوستان گلم این بارهم قسمتی دیگرازقصه درس خواندنم رابراتون می گذارم عزیزانی هم قسمت های قبلی قصه درس خواندن من ونخواندن می توانندبامراجعه به قسمت موضوعات سایت وکلیک برروی قصه درس خواندن من قسمت های قبلی رومطالعه فرماییند

درقسمت چهارم گفتم که درسم درمقطع سال سوم راهنمایی شروع شده بودومشکل نداشتن دبیرپنج تاازکتاب های درسیم روداشتم اماچه اتفاقاتی افتاد همانطورکه گفتم من بایدمقطع های هفتم وهشتم رومرورمی کردم ودرنهایت مقطع نهم یاهمان سال سوم راهنمایی شروع می کردم واین خیلی سخت بودودرزمان چندین ماه سه مقطع راهم زمان خواندن واقعاسخت بودازهمه درس هادرس ریاضی خیلی سخت بودوبااینکه هردوکتاب هفتم وهشتم رامرورکرده بودیم متاسفانه ریاضی سال سوم برام خیلی سخت بودودرنهایت بامشورت بادبیرریاضی ودبیرعربی ریاضی راادامه ندادم ودیگرمطالعه اش نکردم وتایم ریاضی رابه درس های دیگردادم وباهمه سختی هاسه مقطع درس راخواندم اماکتاب های هم که دبیرنداشتن پرس وجوکه کردم چندتاشون برای امتحان نمیومدن ومانده بودکتاب مطالعات وفارسی که خداروتوسط یکی ازخواهرهای مهربانم هزینه دبیرفارسی پرداخت شدوبرای مطالعات هم دبیرم لطف کردن وبدونه هزینه درسم دادن امااینم بگم نزدیک دوماه من ازکتاب مطالعات عقب افتادم چون قراربودتوسط دبیرعربیم دبیرمطالعات برام بیادولی متاسفانه بااینکه دبیرعربیم خیلی زحمت کشیدن امادبیرمطالعات بدقولی کردونزدیک دوماه وعده های امروزفردابهم میدادوهمین باعث شدعقب بیوفتم ویک دبیرهم توسط دبیرریاضیم بهم معرفی شدکه ایشون هم بعدیک ماه امروزفرداکردن آمدن ومی گفتن فقط چندجلسه هم میان که همون جلسه اول من ازشون تشکرکردم ودیگرنیامدن چون ازروش درس شون چیزی یادنگرفتم تااینکه به یکی ازدبیرهای محترم مطالعات که اهل خانقاه هم هستندگفتیم وایشان لطف کردن قبول زحمت کردن وقرارشدبعدازتعطیلات سال نوتشریف بیارندوشروع کنیم بعدازتعطیلات ایشون لطف کردن وتشریف آوردن کتاب مطالعات بیست وچهاردرس بوددبیرمطالعاتم گفتندکه چون امتحانات نوبت اول برگذارشده وتوهم طرح جامع میخوانی وامتحانات نوبت اول نداشتی بهترهست ازدرس سیزدهم شروع کنیم چون دوازده درس اول برگزارشده ومادرس راشروع کردیم ونزدیک امتحانات متوجه شدیم که اینطورنیست وکل کتاب مطالعات امتحان گرفته میشه وماهم نمی رسیدیم حتی انقدرتایم مون کم بودبااینکه چندجلسه هم دودرس دودرس می خواندیم امادوازده درسی روهم که ازدرس سیزدهم شروع کردیم ونتوانستیم کامل تمام کنیم ومن مجبورشدم ازدرس یک تادوازدهم وقراربودامتحان گرفته نشه وچنددرسی روهم که گفتم به علت نبودوقت بخوانیم خودم به صورت فشرده خواندم الان که فکرش ومی کنم باورم نمیشه بااین شرایط سخت چطورتوانستم سه مقطع رابخوانم ولی شکرخداپیشرفتم وتااینکه به امتحانات رسیدیم وازیکم اردیبهشت امتحانات شروع شدبه خاطره شروع ماه رمضان واین فشردگی واقعاسخت بودخیلی هم دبیرعربیم زحمت کشیدکه قبول کنندومثل سال های قبل امتحانات ودرخانه ازم بگیرندامامتاسفانه قبول نکردن ودرشب اولین امتحان باهام تماس گرفتندوگفتندبایدبرم سرجلسه امتحانات ومن فردابه کمک پدرم وداداشیم عرفان احمدی هردوروزیک باررفتم سرجلسه وامتحان هام ودادم

فقط خداروشکردیگرامتحانات هفتم وهشتم روهم نگرفتن وفقط امتحانات نهم بودوازاین جهت شانس آوردم اماهمونطوردرقسمت سوم قصه درس خواندنم گفتم خیرین ودبیرهام خیلی زحمت کشیدن وبایدانجام وظیفه کنم وازشون تشکرکنم اول ازهمه ازخیریه دانشجویی امام علی(ع)وخیرمحترم آقای محمودصدف ممنون وسپاسگذارم هزینه دبیرعربی راپرداخت کردن وهمچنان مثل سال های قبل من راحمایت می کنندازمنشی شون که هماهنگی های واریزمبلغ ماهانه روانجام میدادن ومتاسفانه اسم وفامیلی شان رانمیدانم ممنونم ازدوست خوبم آقای جعفردانش پروررابط من وآقای صدف هستندممنون وسپاسگذارم ازسرکارخانم فرزانه کردستانی که زحمت هزینه دبیرریاضی وپرداخت کردن ممنونم وشرمندش هستم متاسفانه ازدرس ریاضی نتیجه خوبی نگرفتم وهزینه زیادی توسط ایشون پرداخت شداماهمینقدربگم بخداقسم تقصیرمن نبودازآبجی نسرین عزیزم ممنونم هزینه دبیرزبان راپرداخت کردن ازخواهرعزیزم خانم صدیقه موسوی ممنونم مبلغی روبهم کمک کردن وصرف ثبت نام امتحانات شدومبلغی هم برای سال پیش روی تحصیلیم کمک کردن ممنون وسپاس گذارخانم باران جعفری هستم معاون محترم مدرسه بعثت دراستان هرمزگان شهرستان رودان که مشاوره زیادی بهم دادن وخیلی هم تلاش کردن خیرینی پیداکنندبهم کمک کننداماقسمت نشدخانم جعفری خیلی ممنون اززحمات تون خداپشت وپناه تون باشه ازدبیرهام ممنون هستم ازدبیرعربی آقای ایرج طاهرپورممنون هستم خیلی برام زحمت کشیدن ازدبیرریاضی آقای مهدی قادرزاده ممنونم ازدبیرفارسی آقای محمدشریف قادری ممنونم یک تشکرویژه ازدبیرهام آقای سیدضیاالدین فخری دبیرعلوم وآقای فریدون نادری دبیرمطالعات دارم بدونه هیچ هزینه ای قبول زحمت کردن ودرسم دادن ازدبیرزبان سرکارخانم گلاویژشهسواری ممنونم ازآقای مهدی کرمی مسئول امتحانات  وآقای بختیارمرادی تشکرمی کنم خیلی ازتون ممنون هستم خیرین محترم دبیرهای عزیزم انشاءالله خداخیرتون بده چون اگرزحمات وحمایت های شمانبودواقعامن نمی توانستم به این جای که هستم برسم ودرآخرازبرادرم سیدعرفان احمدی خیلی تشکرمی کنم برای بردنم سرجلسه امتحانات وهماهنگی هاخیلی زحمت کشیدن

وحرف آخرامسال ازلطف خدااتفاقات خوبی افتاده وازلحاظه هزینه دبیرهام برای شروع سال تحصیلی پیش روقرارهست حمایت بشم وانشاءالله باشروع مدارس توضیح کاملش ومیذارم واینکه کارنمم ومیذارم نمراتم باتوجه به شرایط وخواندن سه مقطع هم زمان خوبه خداروشکربه امیدپیشرفت های بیشترورسیدن به کارگردانی



دسته بندی مطلب : قصه درس خواندن من

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵

33

سلام خداروشکرمی کنم سالی دیگه گذشت ومن باهمان شوروشوق دارم این پست رامی گذارم ومیخوام بگم آبجی نسرینم تولدت مبارک ومطمئنم به سایتم سرزدی که بدونی یادم هست یانه آره قربونت برم من تولدت یادم هست وبرای این که یادم نره روی دسکتاپم نوشته بودم اماچرابادوروزتاخیرتولدت وتبریک میگم تقصیرمن نیست چندروزی بودبخش مدیریت سایتم بهم ریخته بودوتابه پشتیبانی سایتم خبردادم وچندروزی بودنمی توانستم واردبخش مدیریت بشم.

 

اماحرف های من آبجی نسرین مهربونم تولدت مبارک والهی سال های سال سلامت باشی چون هرجامیرم باافتخارازداشتن خواهری مهربان ازتومی گویم خواهری که هیچ وقت دلم رانشکست خواهری که هرقولی بهم دادعملیش کردخواهری که باتمام وجوددوستش دارم وهمیشه وهرجاباافتخارازت یادمی کنم آبجی نسرینم همیشه سرنمازازته دل برایت دعامی کنم وسلامتیت راازخدامیخواهم امایک چیزی هم بگویم آبجی نسرینم من خیلی تورودوست دارم خیلی برام عزیزی ولی اینکه مدت هاازت بی خبرم ازت هیچ نشانی ندارم توی این عصرارتباطات وتلگرام و…وقتی دلم برات تنگ میشه وقتی هیچ ردونشانی ازت ندارم حالت وبپرسم بهت پیام بدم دلم خیلی می گیره آبجی نسرین ازطریق این سایت آدم های زیادی به زندگی من میان ومیرن وبراشون هم مهم نیست بارفتارشون چی به سرمن میاداماهیچ کس هیچ کس وبازهم هیچ کس نمی تواندمثل تومهربان باشدآبجی نسرینم دلم خیلی گرفته دلم خیلی برات تنگ شده توروخدااگه داداشیت ودوست داری ارتباطت وباهم بیشترکن چون خیلی به درددل کردن باهات نیازدارم یک خبرخوب هم برات دارم درآپ بعدبهت میگم همیشه دوستت دارم تولدت مبارک مهربان خواهریم

 



دسته بندی مطلب : مطالب های مختلف من

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵

32

اومدن دلم وبدزدن بهشون ندادم

اومدن دلم وبدزدن بهشون ندادم

واسه اینکه بدونی هنوزپای عشقت فرهادم

اومدن جاتوبگیرن دلم اجازه نداد

بهم گفت عشق پاکت نرفته هنوزازیاد

اومدن بگن بشم بی خیالت

ولی نتونستن چون هنوزهستم به امیدوصالت

اومدن که بگن عشقتوکنم فراموش

امامن گفتم فقط واسه توجاداره این آغوش

اومدن بگن ازتونازنین ترهستن

امانمیدونستن دل من عادت نداره به عهدشکستن

اومدن که باشن وبمونن عزیزدلم

ولی بهشون اجازه ندادم فقط به خاطره توگلم

اومدن که کاری کنن من دست ازسرتوبردارم

امانتونستن چون من فقط باتومیگیره آروموقرارم

اومدن که خودشونوتوی دلم بدن جا

بهشون گفتم دل من فقط تورومیخوادزیبا

اومدن ادعاکنن که باارزش ترازتوهستن

نتونستن چون من فقط باتودوست دارم عاشقی ودل بستن

اومدن کاری کنن ببرنت ازیادم

امامن هنوزدوست دارم شیرینم باشی وبه پایت فرهادم

۸۹/۸/۲۰روزجمعه ساعت۱۷:۳۲دقیقه



دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵

Hisilicon Balong

سلام رفقایک باردیگه تولدوب سایتم رسیدواگربلاگفابهم نمیخوردوزحمات پنج سالم وبه بادنمیدادالان تولدشش سالگی وبم ومی گرفتم اماافسوس بی مسولیتی بلاگفازحمات چندسالم وبرباددادواین بودتصمیم گرفتم وب سایتم وراه بندازم وخداروشکر۳۰تیرماه اولین تولدوب سایت من بودوامشب ناگهانی یادم افتادبه دلیل اینکه خیلی فکرم مشغول یک سری اتفاقات هست امابازم خداروشکریادم افتاد ممنون که مثل همیشه هستیدرفقای خوبم خداروشاکرم این وب سایت وهنوزدارم ومثل خیلی هادلبسته شبکه های اجتماعی نشدم هرچندبرای این عزیزان هم احترام قائلم ولی من واقعامحیط وب سایتم ودوست دارم وتازنده باشم وب سایتم فعال هست وقدم تک تک عزیزانی که بهم سرمیزنندروی چشمام وممنون محبت همیشگی شان هستم بانهایت احترام

مدیریت وب سایت معلولیت محدودیت نیست

(شعرهای شاعری توانمند)سیداحسن احمدی



دسته بندی مطلب : تولدوب سایت من